Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Hur gammal är min by?

I Gustav Vasas jordebok från 1543 redovisas de äldsta av de byar som finns i Västerbotten. Ett 90-tal byar i Skellefteå kommun nämns.

Dessa fanns alltså på medeltiden, men en del av dem var unga. Andra byar kan gå så långt tillbaka som till järnåldern, det vill säga perioden 500–1000 efter Kristus. Dessa finner man förtecknade i Johan Nordlanders avskrift av jordeboken. Hjoggböle, Kåge och Bygdsiljum är några av dem.

Ett stort antal byar är yngre och har tagits upp som nybyggen under perioden 1731-1868, då ca 650 nybyggen grundades. De flesta av dem har utvecklats till byar, men några är idag öde. Alla dessa nybyggen finns förtecknade med startår i boken ”Norrlandskommittén nr 6”, som finns i Forskarrum Nordanå. Några exempel är Bergliden, Hej, Renfors, Röjnoret, Svanström och Örliden.

Bok om byar

Det finns en bok skriven av Ulf Lundström om bebyggelsenamnen inom Skellefteå kommun. Alla byar att presenteras med startår: de tidigare nybyggena med exakt år och de medeltida byarna med en uppskattad ålder. Sedan finns det nyare byar eller bosättningar, t ex industriorter som Boliden och Furuögrund. Runt de större orterna har stadsdelar vuxit fram, som i de flesta fall är tidigare byar, men i andra fall i princip vuxit upp i skogen.

Läs mer

Böckerna nedan finns att köpa i receptionen på Nordanå samt på Bokia:

  • Ulf Lundström: Skellefteå socken 1650–1790. Bönder, hantverkare och soldater. Kulturens frontlinjer 24. Umeå 2000 (ISBN 91-88466-32-9). Pris: 300 kr
  • Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. 2., rättade och något utvidgade uppl. Kulturens frontlinjer 3. Umeå 2004 (ISBN 91-88466-04-3). Pris: 385 kr
  • Ulf Lundström: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. D. 1-2. Skellefteå 2007. Pris 395 kr

Rättelser till böckerna ”Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650″ och ”Skellefteå socken 1650–1790″ (länk)