Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Stig-Arne Bäckman f.1950

Intervjun finns som text längre ner

Stig-Arne Bäckman föddes i Skellefteå. Under slutet av 1960-talet började Stig-Arne jobba som fritidsledare på en nystartad fritidsgård i centrala Skellefteå. Efter lumpen blev han erbjuden att starta en fritidsgård på Sjungande Dalen som fick namnet Skrubben. Efter att ha arbetat som socialsekreterare en tid gick han ihop med några kollegor och bildade en ideell förening som fick namnet Urkraft. Verksamheten gick ut på att arbetslösa ungdomar skulle få möjlighet till arbete och samtidigt växa som individer.

Intervju
Det var väl så att jag hade den där idén, och försökte då få med lite olika folk. Leif Gustafsson som är fritidschef och kulturchef numera… Ja. Han var ju en av de första som jag pratade med om det här, för att han var… Det är en sådan där som… alla, genom alla år så har vi resonerat om idéer och så. Och så gick ju… han var fritidsgårdsföreståndare. När jag slutade tog han över på Skrubben. Då var han där, så vi kände ju varandra. Hade umgåtts mycket. Men Leif är en otroligt öppen person, var i alla fall. Jag känner ju inte Leif så väl nu kanske, men… Så att det var väl han som jag berättade de här tankarna för. Sedan plockade jag ihop fyra stycken, så vi blev fyra i ett gäng, som då lämnade våra kommunala jobb och startade en ideell förening. Lennart Karlsson, Göran Hedström och Tommy Burman.

Bildade en ideell förening som fick namnet Urkraft då. Och grundprincipen där var ju … Alla har en urkraft, den går att väcka. Det liksom var ju tänket. Plus att vi hävdade att alla vill vara med och bygga ett samhälle, de vet bara inte om det. Så det var ju vår utgångspunkt kan man säga. Och vi gjorde väl där… Jag kan bara tala för mig själv, men grundutgångspunkten är ju ändå att vi vill förändra världen och samhället. Det kan inte vara rimligt att folk är utanför. Man måste vara med bygga ett samhälle alltså, annars tar man inte ansvar för det. Det var ju vår ganska enkla utgångspunkt. Så om bara folk får göra riktiga saker kommer de att se att de kan. Men eftersom man talar om för folk så mycket att de inte kan så blir ju ganska svårt.

Källor
Delar ur intervju med Stig-Arne Bäckman 2019-02-11, Skellefteå museums ljudarkiv

Länk: Urkrafts historia