Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

PRISMAN – Ett mobilt konstrum

MAN låter bygga ett mobilt konstrum för att arbeta med samtidskonst i hela regionen. Konstrummet har fått namnet Prisman och fokus kommer att ligga på konstutställningar och konstpedagogisk verksamhet.

Prisman - Ett mobilt konstrum

Bakgrund
Parallellt med flytten till Sara Kulturhus beslutade MAN att låta bygga ett mobilt konstrum i syfte att arbeta med samtidskonst i hela regionen. I det mobila konstrummet Prisman kommer det vara fokus på konstutställningar och konstpedagogisk verksamhet. MANs mål är att utställningarna ska växa fram i relation till platsen tillsammans med kulturaktörer och företag i värdkommunen. Prismans unika arkitektur med stora glaspartier gör att besökaren kan uppleva konsten under dygnets alla timmar.

Hållbarhet är ett återkommande tema i MANs verksamhet och det finns en ambition att till så stora delar som möjligt bygga Prisman av lokala material, och framförallt spillvirke. Det är arkitekten Shirly Holmberg från Björnfabriken som ritat Prisman och med Västerbotten som inspiration landade hon i en design som för tankarna till vatten och berg. Hennes vision för Prisman är att det ska bli en reflektion av omvärlden och att betraktaren ska kunna spegla sig själv i konstrummet.

Förhoppningarna för Prisman är att den ska bli en attraktion i sig, ett besöksmål och bidra till en ökad gestaltad livsmiljö på den plats Prisman befinner sig på. Den kommer stå centralt i en eller två värdkommuner per år och flyttas med hjälp av lastbil. Projektet möjliggörs med stöd av Boverket och Skellefteå museum AB, och verksamheter i Prisman kommer finansieras av Kulturrådet och Region Västerbotten.

MAN beräknar kunna hålla sin första utställning i Prisman under andra halvan av 2023. Alla besök kommer vara kostnadsfria.

För mer information om Prisman – kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på MAN.
marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
070-293 88 07

Illustrationer Prisman av Shirly Holmberg, Björnfabriken.