Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Familjen Lundmark

Familjen Lundmark

Den 30 april 1872 köpte Per och Eva Margareta Lundmark ett hemman i Kåge, Storkåge Nr 4½, för köpesumman 1600 kr. Pelle var 33 år och Eva Margareta 36 år. Deras två barn, Olof och Karin, var 10 och 8 år. Det är denna familjs liv vi vill skildra.

Säljare var Gustaf Grönlund och hans hustru Anna Chatarina. De hade i köpekontraktet förbehållit sig rätten att bo i förstukammaren i mangårdsbyggnaden så länge de lever. Gustaf levde i 3 år och Anna Chatarina i 10 år efter att köpet trätt i kraft.

Man upprättade även ett så kallat födorådskontrakt/fårgång:

… i vår lifstid åtnjuta försvarlig föda och sjösel och bebo förstukammaren i mangårdsbyggningen som skall med ved och värme underhållas samt skjuts för nödiga resor. Såsom förkovring förbehålla vi oss en half tunna korn, 1/2 tunna råg, ett par mans- och dito damkängor, ett får att klippa och slakta, 12 alnar bommulslärft, 7 alnar halvylle och till en qvins, tröja allt detta årligen samt annat vart år 4 alnar grått valmal.

De fick också infört i kontraktet att sonen, Jacob Grönlund och hans hustru, under hela sin livstid ska få begagna den tomt på hemmanet som de bebyggt. Gustaf Grönlund dog 1875 och den 29 december 1882 dog frun Anna Chatarina Grönlund. Bouppteckningen efter Gustaf finns kvar så vi vet ganska väl hur de hade inrett förstukammaren.

1882 fick Pelle och Eva Margareta huset för sig själva.

Barn
Eva-Greta f 1861 (död efter 9 timmar)
Olof  f 1862–1935 (hemmason)
Karolina (Karin) f 1864–1932 (hemmadotter)
Johannes f 1870 (1 mån 26 dgr)
Ewa Lovisa f 1877 01-15 – gift 1911

Fru Eva Margareta dog i juni 1904, 68 år gammal. Då var barnen vuxna, men alla bodde hemma. Vi har hennes bouppteckning, där man kan få en bra bild av vad som då fanns i hemmet. Arvet fördelades mellan mannen Per och de tre barnen Olof, Karin och Lovisa. Lovisa gifte sig 1911, men de två andra barnen bodde kvar hemma tills fadern sålde hemmanet.

Gården flyttades 1930 till Nordanå och fick namnet Kågegården.