Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Marta Lena Burström 1765-1850

Inläsningen finns som text längre ner

Marta Lena Burström (f. Warg) föddes i Medle och var dotter till soldaten Anders Johansson Warg. Hon gifte sig med Olof Nilsson som var gästgivare i Bureå. När Olof Nilsson dog 1817 tog Marta Lena över och drev gästgiveriet vidare tillsammans med sonen Olof Olofsson Burström.

Marta Lena Burström var en uppskattad gästgiverska och blev omtalad för både sin matlagning och sitt värdskap.

Inläsning
Madam Burström ansågs nästan oöverträffad bland sina likar, då det gällde att tillgodose de resandes lekamliga behov. Laxfiske ägdes och nyttjades av varje skattägare i byn. Dessa fiskeställen hade särskilda namn, såsom ”Blåsten” och dylikt, och voro belägna i Burefjärden. Gädda fångades till stor myckenhet i Harrsjön och fisk jämte fågel och annat vilt hade hon nästan alltid i förråd, väl anrättat och förvarat. En major K-G sade också en gång till en uppasserska: ”Gästgiverskans mat är utmärkt. Det är ingen humbug med den maten”.

Madam Burström hävdade på ett förtjänstfullt sätt den västerbottniska kvinnans ovanskliga ära, därigenom att hon för sin del icke använde spritdrycker. Fastän hon år efter år, med laglig rätt, serverade sådana drycker (företrädesvis brännvin) till spisande, ätande, det vill säga de som själva medförde matsäck, samt enbart drickande gäster.

Källor
Saga Esterstam läser ur: ”Gammelgästgiverskan i Bureå” Bureå skoltidningen, nr 10, våren 1925

Lindmark, Elof, Bureå sockens kustbyar, <E. Lindmark>, Skellefteå, 1980