Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Margareta Renhorn 1787-1868

Inläsningen finns som text längre ner

Anna Margareta Haeggström (f. Renhorn) föddes i Luleå och var dotter till Olof Renhorn och Sara Margareta Lindahl. År 1793 flyttade hela familjen till Skellefteå då Olof fick arbete som komminister. Så småningom fick Margareta anställning som husmamsell på prostgården hos Nils Ström och Hedvig Maria Hesselgren. År 1808 bröt det Finska kriget ut och Ryssland tog sig över gränsen till Sverige. Den då 22-åriga Margareta fick ansvaret över prästgården då prästfamiljen flydde när ryssarna närmade sig Skellefteå.

Inläsning
En tolk blev jämte Margaretha inkallad till generalen. Med lätta steg, rak hållning och högburet huvud och utan rädsla inträdde Margaretha i salen, gick upp till bordets övre ända och stannade framför generalen. Han fäste på henne sin frågande blick och tillsporde henne genom tolken, varföre prosten rest bort med sin familj. Inom sig tyckte Margaretha, att denna fråga var föga på sin plats ty utan att vara rysk general kunde vem som helst fatta, att den som var i stånd att fly ett krigs oroligheter och faror, gärna begagnade sig av tillfället därtill. Vänd till generalen svarade hon, att prosten till följd av sin frus långvariga sjuklighet fanns sig förpliktad att för henne och familjens skull söka sig söka sig en fristad undan de oroligheter, som befarades, men han hade ställt sitt hus till de väntade gästernas disposition.

Om nu Margarethas säkra hållning och oförskräckta svar eller behaget av en god måltid eller ock detta sammanlagt verkade gynnsamt på generalen, nog av med militärisk artighet bjöd han Margaretha deltaga i måltiden och anvisade henne den lediga platsen vid sin sida, vilket hon ej vågade avslå, ehuru hon kände sig hemsk till sinnes att vara omgiven av sitt lands fiender. I tankarna övervägde hon, om det kunde kallas rätt och fosterländskt att på detta sätt emottaga landets fiender, men hon var ju beordrad därtill och i betraktande av husets och landets värnlösa tillstånd hade hon ej något annat val. Under måltiden yttrades blott några enstaka ord av generalen till officerarna, ty han såväl som dessa syntes vara angelägna om att tillfredsställa de materiella behoven, varför något egentligt samtal icke kom ifråga.

Källor
Saga Eserstam läser delar ur: Margaretha – Ett minnesblad från ofredens dagar”, av Emma Bergmark (f. Haeggström)

Renhorn, Gustaf, Gamla stadsbor: ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria. D. 2, [Lagergrens bokh.], Skellefteå, 1960