Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Lorentz Andersson f. 1942

Intervjun finns som text längre ner

Lorentz Andersson växte upp i Ursviken. Redan som 16-åring började Lorentz arbeta på Scharins och några år tidigare hade han börjat engagerade sig politiskt då han blev medlem i SSU. Efter att ha utbildat sig till ingenjör och arbetat som byggkonsult kom han så småningom att få politiska uppdrag inom Skellefteå kommun. År 1980 blev Lorentz Andersson kommunalråd i Skellefteå och satt även med i Kommundatas styrelse. Han blev en av de drivande i att Skellefteå skulle investera i en superdator.

Intervju
Det var ju så att jag satt ju dessutom i Kommundatas styrelse. Och det var ju så att datoriseringen av kommunerna skulle ju komma. Och i Västerbotten så fanns det Norrdata som då var Västerbottens kommuner. Och det var Kommundata som hade väldigt många kommuner i resten av landet. Och jag trodde ju aldrig på annat än att det skulle bli så att det fanns bara en väg att utveckla de kommunala programmen. Det var via att alla kommuner, eller så många som möjligt, gick ihop och betalade utvecklingen. Så det ledde ju då till att Kommundata etablerade sig i Skellefteå och hade översta våningen på Stadshuset. Nuvarande Stadshuset.

Och sedan var det dessutom så att Norrdata hade Skellefteå Kraft som en av sina största kunder. Och hade lokaler också i Skellefteå Krafts lokaler. Så småningom byggde vi ju en ny anläggning, och Kommundata köpte Norrdata och den dataverksamhet som hade sitt ursprung i Umeå, den verksamheten minskade kraftigt med just de kommunala utvecklingsprogrammen. För det var ju… de hade i stort sett Umeå kommun.

Jo, datoriseringen började ikring 1970, -71, -72, -73. Och man kan väl säga att grunden för datoriseringen, det var ju personalsystemen och lönesystemen. Sedan efter det så kom ju utvecklingen av andra system.

I de förde ju… Umeå kommun och … och umeföretag diskussioner om att utveckla den datorn de hade till en stordator. Men vi var ju aldrig med i den diskussionen, utan vi förhandlade ifrån Skellefteå kommun med Kommundata om att göra en gemensam satsning med Kommundata. Så småningom ledde det ju till att vi byggde… Skellefteå Industrihus byggde Datahuset. Där Arbetsförmedlingen är idag. Och det var då två dataföretag där från början, Norrdata och Kommundata, som sedan slogs ihop.

Därför det är så… Det som var den stora svårigheten det var ju att, den viktigaste användning till… av superdatorn, det var ju via företagen och den typen av projekt. Men de var ju för små från början, så det fanns ju inget underlag så att man kunde basera en så stor investering som superdatorn var. Utan man var ju tvungen ha en bas i den. Och basen i den, det var ett avtal mellan Skellefteå kommun och Kommundata.

Källa
Delar ur intervju med Lorentz Andersson 2018-06-11, Skellefteå museums ljudarkiv

”Lorentz första dag som kommunalråd”, Norran 1980-01-03

Gaunitz, Sven, Danell, Torbjörn & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Institutionen för nordiska språk, Univ., Umeå, 2002, s. 384