Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Helena Renström f. 1973

En renskrift av uppläsningen finns nedan

Helena Renström växte upp i Lövånger. År 2012 blev hon marknadschef på Skellefteå kommun, då hon lämnade sitt dåvarande arbete som forskare och lärare på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon har titeln ekonomie doktor i marknadsföring. Hennes uppdrag är att tillsammans med invånare, föreningar och företag lyfta Skellefteå som en fin plats att besöka, leva och verka på.

Renskrift
Skellefteå står inför en enorm samhällsomvandling. Normalt sett utvecklas samhällen i en ganska stadig takt över lång tid, men det som vi står inför i Skellefteå behöver ske snabbt, men också hållbart. Det innebär enorma möjligheter där vi kommer att få möta många nya invånare, nya arbetstillfällen, nya företag, vi kommer att se byggkranar och nya bostäder och cykla och köra bil på nya vägar. Men vi kommer också att möta en del utmaningar i form av både kompetensbrist, det vill säga för få människor tillgängliga för alla jobb som skapas, och bostadsbrist några år framöver.

Vårt nya befolkningsmål i Skellefteå är 90 000 invånare år 2030 och vi planerar för 100 000 invånare år 2040. I vår scenarioanalys ser vi att det innebär att vi behöver dubbla antalet inflyttare varje år, från 2000 inflyttare till 4000 inflyttare och vi kommer att möta en hel del nya språk på mataffären och nya grannar i bostadsområdena. Våra barn kommer att få många nya kompisar i förskola och skola. 75 miljarder kommer att investeras i Skellefteå fram till 2030, bland annat i nya skolor och förskolor, i hamnen, i ett nytt resecentrum, i förnybar energi, Northvolt och flera privata företag kommer att investera stort i den gröna omställningen, vi kommer att ha investeringar i ny infrastruktur – vägar men även broar så som Karlgårdsbron och vi ser fram emot Norrbotniabanan som kommer att innebära att vi har tågtrafik till centrum. Skellefteå airport har också förlängt sin rullbana och investerar för att vi ska kunna ha elflyg i Skellefteå i framtiden med en unik elinfrastruktur. Framför allt kommer det att byggas många nya bostäder. 5000 bostäder finns utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen, men vi kommer att behöva runt 9000 bostäder enligt vår scenarioanalys.

Det här kommer att påverka oss alla. Inte bara i Skellefteå utan i Norsjö, i Malå och i hela Norr- och Västerbotten. Tillsammans kan vi ta vara på möjligheterna och lösa utmaningarna. Men vi kommer att behöva jobba på nya sätt så att vi inte tar varandras kompetens, men även se till att vi skapar ett samhälle som gör att investeringarna kan vara hållbara, både för människan, för miljön och för ekonomin.

Källor
Helena Renströms inspelning

“Idag vill man visa att man kommer från Skellefteå”, Norran 2020-07-03