Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Harald Larsen f. 1941

Intervjun finns som text längre ner

Harald Larsen föddes i Oslo men växte upp i Rimbo, i Roslagen. Harald utbildade sig till bibliotekarie och 1974 blev han kulturchef i Skellefteå. Under samma år hade en kulturproposition presenterats för Sveriges riksdag, vilket kom att få stort genomslag. I Västerbotten gjordes en kulturpolitisk utredning som kom att kallas KUPOL. Den blev färdig 1978. Harald Larsen satt med i arbetet som kom att leda till att kulturlivet i Skellefteå utvecklades.

Intervju
Kupol var för hela länet men sen drog vi nytta av det, med Levi Bergström och andra, och min beredda, om jag får kalla det så, min beredda personalgrupp, att det här ska vi använda oss av. Museet var med på det. Teatern var med på det. Så att vi försökte ju koppla ihop saker och ting som man ville utveckla i Kupol med vad vi själva ville göra kulturpolitiskt. Så då började vi jobba med ett kulturpolitiskt program i Skellefteå. Politiker, tjänstemän. Och vi utökade på några års sikt. Dels så blev ju de två stiftelserna, Skellefteå museum är ju en … ett utfall av det, och sedan att Västerbottensteatern verkligen blev förankrat och som en stiftelse med ansvar från landsting och kommun. Och sedan gjorde vi en modell utifrån Burträsk, att vi hade bibliotekspersonal, jobbade tillsammans med en utredning om “Var står bibblan idag?”, “Vilka jobbar vi med? och “Vilka skulle vi kunna jobba med?” Och det där blev en plan som… herregud, vi är ju som Sovjet, vi gjorde femårsplaner. Varje bibliotek gjorde vi det för sedan, alltså vi gick igenom på det arbetssättet.

Och fick… där var en modell som vi blev landskända för, kan jag säga, för att den modellen. Och den förde vi över sedan på arbetsplatsbiblioteken. Och vårt sätt att jobba, nämnd och personal, blev intressant för landet i övrigt. Därav var jag ute en del, och därav var mina medarbetare ute mycket. Och därav hade vi olika specialkompetenser ute i Sveriges biblioteksförening. Olika tjänstemän och -kvinnor som var specialister inom barnverksamhet, uppsökande verksamhet, arbetsplatser och så vidare. På den tiden så ansåg nämnden och jag att det där var bara bra att vi förde in kunskapen. Och de fick nya utblickar.

Källor
Delar från Intervju med Harald Larsen 2018-06-26, Skellefteå museums ljudarkiv

Länk: Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken Proposition 1974:28 – Riksdagen

KUPOL – kulturpolitisk handelsplan för Västerbotten läns landsting, 1976