Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Gunnar Nilsson 1925-2001

Talet finns som text längre ner

Norra Västerbotten 1967. Från vänster Viktor Lindfors, landshövding K G Samuelson och Gunnar Nilsson.

Gunnar Nilsson föddes i Morjärv och var son till Estrid Persson och industriarbetare Ulrik Nilsson. Han utbildade sig på teknikerutbildningen på Hermods och studerade senare till yrkeslärare. Mellan 1956–59 arbetade han som yrkeslärare på Byskes yrkesskola där han sedan blev rektor. Han satt även med i Byske kommunfullmäktige 1963. När de fem kommunerna Skellefteå stad, Skellefteå landskommun, Byske, Jörn och Bureå gick ihop till Skellefteå kommun blev Gunnar Nilsson den nya stadsfullmäktiges förste ordförande.

Gunnar Nilssons tal
Medborgare i vår nya stad. Sammanläggning av de fem kommunerna är nu ett faktum, devisen ”fem har blivit ett” har börjat gälla. Detta har föregåtts av ett intensivt förberedelsearbete de senaste månaderna och meningarna har visserligen många gånger varit delade när det gällt diskussioner om man skulle gå samman eller inte, men sedan beslutet om ett samgående mellan de fem var fattat så har alla därav berörda arbetat helt i samförståndets tecken.

De beslutande församlingarna i respektive kommuner har, så vitt jag kunnat bedöma det hela, endast haft kommunmedborgarnas bästa i sina tankar när man har gått till beslut i denna så viktiga fråga. Det är självklart att stora förändringar kommer att ske och att dessa förändringar blir positiva, det tror väl de flesta och hoppas de flesta på.

Låt om oss nu alla, när ett nytt år och en ny tidsepok har påbörjats, enas om att gemensamt verka för att den nya kommunen ska bli en slagkraftig och funktionsduglig kommunal enhet. Det gäller för oss alla medborgare inom den nya stadens gränser att i positiv anda skapa goda förutsättningar och skapa så goda förutsättningar som det möjligt att motverka den utflyttning som skett under de senaste åren från vår norra länsdel. Den nya stadens beslutande församling, alltså stadens fullmäktige – stadens regering, alltså dess drätselkammare och de övriga organen och förvaltningarna kommer att arbeta efter de riktlinjerna.

För att detta skall vara möjligt så krävs samtliga medborgares medverkan. Att denna positiva vilja finns bland befolkningen i Skelleftebygden, det finns det många exempel på. Jag kan bara här nämna ett och det gäller industrimännens förmåga att på ett ypperligt sätt hävda sig i en allt hårdare konkurrens. För det är väl så i alla fall att industrin är en utav de många hörnpelarna i vårt samhälle.

Det som nu sker, det är helt i linje med den förändring som hela vårt samhälle genomgår. Skelleftebygden behöver den nya industristadens samlade kraft för att bestå som en kraftfull stad.

Det fyrverkeri som vi nu snart kommer att avfyra från älvstranden, det utgör den sista markeringen för vad som nu händer här i natt i sammanläggningssammanhang. Å det nya stadsfullmäktiges vägnar så vill jag framföra en varm önskan om en ljus och lyckosam framtid för den nya stadens medborgare och önskar er alla ett gott nytt år 1967.

Källor
Sveriges Radio Skellefteå, 01-01-1967

Länk: Vem är Vem? / Länk: Norrland, supplement, register 1968 /Länk: 289 (Vem är Vem? / Norrland, supplement, register 1968) (runeberg.org)

Sveriges dödbok 1860-2016

Norra Västerbotten 1967, 2 jan