Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

GDPR

Så här behandlar Skellefteå museum dina uppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU, den ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

Skellefteå museum följer denna förordning.

Vad är en personuppgift?
Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en enskild person som är i livet. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar eller videoinspelningar.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter utifrån den verksamhet vi bedriver och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

I Skellefteå museums verksamhet samlar vi ibland in personuppgifter. Sedan tidigare finns personuppgifter i Skellefteå museums databaser om personer som till exempel deltagit i en dokumentation, blivit fotograferade av museet eller uppgifter i om  museets samlingar.  Personuppgifter kan också finnas i vårt diariesystem och personal- och ekonomisystem.

Personuppgifterna delas med våra personuppgiftsbiträden, underleverantörer till de dataprogram vi använder. Personuppgifter sparas för att vara tillgängliga för museets nuvarande och framtida verksamhet. De sparas också för att vara tillgängliga för allmänheten och framtida forskning.

 

Dina rättigheter
Förordningen innebär bland annat följande rättigheter:

  • Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt annan data vi har lagrad om dig, t.ex. fotografier
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system
  • Du har rätt att få korrigering av uppgifter
  • Du har rätt att återkalla samtycke i den mån samtycke används

Om du inte samtycker med hur Skellefteå museum behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till oss, vårt dataskyddsombud på Skellefteå kommun eller lämna ett klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats:

Datainspektionens webbplats