Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Abraham Häggström 1785-1850

Ett utdrag ur Abraham Häggströms dagbok finns som text längre ner

Abraham Häggström föddes i Umeå och var son till Maria Renhorn och komministern Olof Häggström. Vid 26 års ålder gifte han sig med sin kusin Anna Margareta Renhorn i Skellefteå. De flyttade till Ångermanland men återvände efter några år till Skellefteå. Så småningom tog de över torpet Johannestorp utanför Stämningsgården. Mellan åren 1836–1839 skrev Abraham en dagbok där det går att följa livet på Johannestorp. För att överleva måste familjen ha många olika inkomstkällor som till exempel fiske, brödförsäljning på marknader och pottasketillverkning.

Utdrag ur Abraham Häggströms dagbok
October 1839
1 Tisdag Högg ved åt kyrkan, ef. M. byggde nät.
2 Onsdag Byggde nät
3 Thorsdag byggde nät och upplade weden till torkning, tålade näten.
4 Fredag reste till Kåge och vidare till Sandwiken näst påföljande dag.
5 Lördag kom fram under ganska vackert väder.
6 Söndag hölt Bön och läst för Nylunds husfolk dagens predikan ur Emerick, på afton rodde till Hålfjärden och besökte Gustaf Hermansson, den lättjefullaste menniska jag känner, har goda tillfällen till förtjenst af fiske, djurfångst och Askebränning m.m. men arbetar föga något förrän yttersta behofvet tvingar honom dertill.
7 Måndag upptog näten, men fick blott 5 sikar.
8 Tisdag sedan jag rökt något strömming begaf mig hem kl. 5 och anlände till Kåge kl. 9. Under tiden jag varit på dessa ställen hafva Hamnboerne gjort god fångst av Hering, men de flesta äro högst slösaktiga i afseende på Spirituosa – gjorde något byte å fisk mot bröd.
9 Onsdag reste hem fr. Kåge och till kyrkan för att afyttra den behållna strömming.
10 Thorsdag f. m. rökte om strömmingen, som ej hants med i Hamnen.
11 Fredag högg ved till Husbehof.
12 Lördag gick ner till kyrkan med brödförsäljning.
13 Böndag gick äfven ner, men bewistade ej Gudstjensten.
14 Måndag gick till Boviken jämte Olle för att fiska.
15 Tisdag/ 16 Onsdag vistades derstädes dessa dagar och fick efter mina 6 nät ganska vackert [med] sik.
17 Thorsdag och reste hem middagstiden.

Källa
Mattias Kågström läser del ur:
Häggström, Abraham, Arbetsliv i Skelleftebygden: journal skriven 1836-1839, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1944, s.115