Kulturverkstad

Tack till alla som deltagit under 2017!

Evenemang för
skolor och barn:

Kontaktpersoner:

Maria Carlsson

Museipedagog
0910-73 72 11
maria.carlsson@skellefteamuseum.se

  • Kontaktuppgifter, skolor & barn

    skellefteamuseum.visningar@skellefteamuseum.se

    Tel. 0910-73 55 10 (Nordanå)