Dokumentation & forskning

Dans och dansplatser. Foto: Krister Hägglund.

Dans och dansplatser. Foto: Krister Hägglund.

Dans och dansplatser. Foto: Martin Lindqvist.

Dans och dansplatser. Foto: Martin Lindqvist.

Kvinnliga företagare. Foto: Krister Hägglund.

Kvinnliga företagare. Foto: Krister Hägglund.

Kyrkstadsliv. Foto: Krister Hägglund.

Kyrkstadsliv. Foto: Krister Hägglund.

Kyrkstadsliv. Foto: Roger Nylund.

Kyrkstadsliv. Foto: Roger Nylund.

En forskares skrivbord. Foto: Krister Hägglund.

En forskares skrivbord. Foto: Krister Hägglund.

Världens bästa AIK. Foto: Krister Hägglund.

Världens bästa AIK. Foto: Krister Hägglund.

Att skriva lokalhistoria

Avdelningen för Samlingar och dokumentation på Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria. Arbetet innefattar att kartlägga utvalda företeelser, dels bakåt i tiden, men framför allt titta på hur det ser ut och fungerar idag.

En mångårig samverkan med studieförbunden och hembygdsrörelsen har varit ett viktigt inslag i dokumentationsverksamheten. Intresset för studiecirklar har med tiden avtagit och nya former för insamling provas som till exempel berättarcaféer och webbaserade metoder. Skellefteå museum arbetar även i internationella och nationella projekt samt ingår i Samdok, som är ett nationellt nätverk och samarbetsorgan för kulturhistoriska museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Tidigare dokumentationer

Metoderna och verktygen vid dokumentationer kan vara observerande studier, foto, intervjuer och insamling av arkivmaterial. Några av de senaste dokumentationer som gjorts är:

  • ”Gräv & schakt förr och nu” – en historik över den ekonomiska föreningen och dess utveckling.
  • ”Kvinnliga företagare” – om kvinnor och hur deras vardag som företagare ser ut.
  • ”Kyrkstadsliv” – en undersökning om hur kamrarna i Bonnstan använts på senare år.
  • ”Världens bästa AIK” – en dokumentation om Skellefteå AIK hockeys betydelse för den enskilda individen och för skelleftebygden.

Berätta för oss

Berätta din historia och hjälp oss i vårt arbete med att dokumentera livet i norra Västerbotten. Upplevelser från arbetslivet eller vardagsberättelser, något du minns och vill bevara för framtiden. Skrivna berättelser, foton eller inspelat material – allt är välkommet! Kontakta Skellefteå museums etnolog eller lämna in materialet direkt till Kunskapskällan.

Universitetsforskning

Skellefteå museum har inom ramen för Lokalhistoriskt institut, Lokis, en forskartjänst. Arbetet, som genomförs av Ulf Lundström, ska utmynna i avhandlingen ”Bebyggelsenamnen inom Skellefteå kommun”. Den är tänkt att komma ut som en del i serien Övre Norrlands ortnamn, vilken ges ut av Dialekt-, ortnamns – och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

Samtliga byanamn och före detta nybyggesnamn i området ges en tolkning i skriften, som omfattar namn på ca 700 byar. Dessutom förtecknas ett antal fäbod- och gårdsnamn. I studien kan man följa bebyggelsens framväxt under 1 500 år. Viktiga pusselbitar i skildringen av norra Västerbottens historia kan förhoppningsvis ges utifrån konstaterade namn på andra språk som samiska och finska.

Köp böcker!

Böcker som getts ut inom Lokalhistoriskt institut på Skellefteå museum:

  • Ulf Lundström: Skellefteå socken 1650–1790. Bönder, hantverkare och soldater. Kulturens frontlinjer 24. Umeå 2000 (ISBN 91-88466-32-9). Pris: 300 kr
  • Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. 2., rättade och något utvidgade uppl. Kulturens frontlinjer 3. Umeå 2004 (ISBN 91-88466-04-3). Pris: 385 kr
  • Ulf Lundström: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. D. 1-2. Skellefteå 2007. Pris 395 kr

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Läs mer!

En lista på intervjuer, som finns i museets ljudarkiv, för den som vill ta del av de dokumentationer och intervjumaterial som samlats in (pdf)

Kontaktpersoner:

KON_Asta_Burvall

Asta Burvall

Etnolog 0910-73 55 22
asta.burvall@skellefteamuseum.se

KON_Ulf_Lundstrom

Ulf Lundström

Forskare 0910-73 55 36
ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se