Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Ansök om tryckbidrag

Har du en publikation med lokalhistorisk anknytning som du önskar trycka? Fram till och med 15 oktober 2018 har du chans att ansöka om tryckbidrag från Skellefteå museum. Ansökan skall innehålla en beskrivning av publikationen, ge längre exempel på innehållet och redovisa vilken typ av tryckeri eller likvärdig beräkning av den totala kostnaden.

Ansökan och mer information
Ansökan skickas till ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se
senast 15 oktober 2018. Det går även bra att kontakta honom om du har frågor eller vill veta mer.

Om bidraget inte används för tryckning inom två år så kan bidraget återkallas.

Välkommen med din ansökan!!

 

Riktlinjer för Skellefteå museums medel för tryckbidrag för lokalhistoriskt material

§1.

Bidragets ändamål är att stödja utgivning av publikationer med lokalhistoriska fakta av hög kvalitet inom Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

§2.

Tryckbidraget kan tilldelas enskild person, förening eller annan sammanslutning som utger lokalhistorisk litteratur. Svårigheten att hitta bidragsgivare för denna typ av publikationer är särskilt stor för enskilda personer och mindre grupper/sammanslutningar varför dessa prioriteras.

§3.

Det totala bidragsbeloppet skall maximalt uppgå till 30 000 kronor per år, tills dess att annat beslutas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§4.

Utlysning av ansökningsperioden görs genom annonsering varje år runt den 15 september i Skellefteå kommuns och Skellefteå museums informationskanaler samt Lokalhistorisk portal.

Ansökan ska vara inne senast 15 oktober samma år. Beslut meddelas vanligen i november.

§5.

En beredningsgrupp om tre av museet anställda personer med för uppgiften erforderlig kompetens utses av Skellefteå museums ledningsgrupp.

Beslut fattas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§6.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av publikationen, ge längre exempel på innehållet och redovisa vilket typ av tryck som kommer att användas.

Ansökan skall innehålla offert från tryckeri eller likvärdig beräkning av den totala kostnaden

§7.

När publikationen tryckts skall 1 exemplar sändas till museet snarast möjligt. Om bidraget inte använts för tryckning av publikationen inom två år, så kan bidraget återkallas.

 

Back to Top