Lanthandeln

Det som idag är Nordanågårdens värdshus uppfördes ursprungligen som bostad åt sågverksägaren JTB Sidén. Lanthandeln ligger i Nordanågårdens uthuslänga från 1867. Från början fanns här bolagsboden till Skellefteå ångsågs aktiebolag i Clemensnäs.

Uthuslängan
Uthuslängan byggdes på 1870-talet av sågverksförvaltare J T B Sidén som kontor, magasin, bolagsbod och bostäder för tjänstefolket. Sidén var mycket initiativrik och en tidig förespråkare för producentkooperativa idéer vilket  inte uppskattades av Sidéns konkurrenter. I denna bolagsbod bedrev han handel för sina sågverksarbetare. I en bolagsbod kunde arbetarna få ut sina löner i livsförnödenheter istället för reda pengar.