Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Emma Lovisa Östlund 1847-1934

Den inlästa biografin finns som text längre ner

Emma Östlund föddes i Östanbäck och var dotter till Olof Persson Östlund och Britta Hansdotter. När Emma var 31 år utbildade hon sig till barnsköterska i Stockholm. Hon återvände till Västerbotten och var verksam som barnmorska i Krångfors, Kusmark och övre Kågedalen. Genom sitt arbete som barnmorska förlöste hon över 1500 barn.

Del ur Emma Östlunds biografi
Jag Emma Lovisa Östlund lovar och svär vid Gud och hans Heliga Evangelium, att jag i alla mina Barnmorske befattningar, skall så förhålla mig som jag inför Gud och mitt samvete ansvara kan, troget följa de kunskaper jag inhämtat, och mig från vidskepliga företag vakta, så att jag med Guds hjälp och bistånd, ömt troget och oförtrutet betjäna kan var och en som mig tillitar, det vare sig hög eller låg, rik eller fattig och natt eller dag samt göra med yttersta flit, att kvinnan som jag hämtas och kallas till, med minsta fara förlöst bliver och fostret, så vida möjligt är med livet till världen kommer och åtnjuter det heliga dopet samt behövlig vård och skötsel. Uti oträngda mål skall jag ej med förlossningen hasta eller skynda och därigenom orsak till några olyckor vara, men med tålamod och utan knotande förvänta den rätta tiden. Jag skall och med största samvetsgranhet söka förekomma varje anledning; till missfall eller för tidig börd och giva de och taga de försiktighetsmått där däremot som min kunskap meddela kan. Om någon uppenbarar mig en hemlighet eller förtror mig något som ärbarheten vill hava fördold, så skall jag därmed tiga och ej det för någon uppenbara. Med de andra mina ämbetssystrar, skall jag hålla ett förtroligt och fredsamt umgänge och med gott råd och villig handräckning när så behöves gå dem tillhanda. Hämtas en eller flera till på det ställe jag är, skall jag i vänlighet och förtrolighet med dem överlägga och söka det som till den nödlidandes bästa lända kan.

Det förordnande Kungliga reglementet skall jag till alla punkter som mig angår, efter yttersta förmåga söka efterkomma, såsom och med lydnad uppfylla vad yterligare mig uti Barnmorske befattningen vederbörlingen befalles kan.

Änteligen skall jag ingenting försumma av allt som till denna min kallelse länder, utan densamme så förvalta som jag tänker det för Gud och människor kunna försvara, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.

Källor
Saga Eserstam läser del ur:
Kort historik nedskriven av ett barnbarn till Emma (Axel Brännström)

Emma Östlunds arkiv, Skellefteå museum