Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Emil Öster 1863-1927

Den inlästa biografin finns som text längre ner

Länk: Bild från Vilhelmina kommun

Emil Öster föddes i Norrköping. Han började engagera sig i Godtemplarorden och när han var 36 år gammal fick han uppdraget som talare för nykterhetsarbetet i Västerbotten. Han kom att bosätta sig i Skellefteå, men reste runt i hela länet. Totalt reste han 3620 mil, höll 2445 föredrag för sammanlagt 171 400 personer, bildade 99 nya loger och värvade 2486 nya medlemmar till IOGT. Emil Öster lämnade ett stort avtryck för sitt nykterhetsarbete i Västerbotten, trots att han ibland mötte på motstånd.

Ur Emil Östers biografi
Min resplan inom Skellefteå och Byske socknar var annonserad i Skellefteå tidningar. Några dagar efter resplanen varit synlig i desamma fick man i ett nummer af Skelleftebladet läsa följande notis:

”Byske skolråd har på förekommen anledning beslutat att icke öppna församlingens skollokaler för mindre kända nykterhetstalare”

Nästa dag var jag i Källbomark. Skoltillsyningsmannen i den byn, som mycket väl visste, att bybefolkningen icke fäste något avseende vid skolrådets stängningsbeslut, hade tidigare på dagen rest in till Skellefteå för att icke behöva vara hemma, då folket tågade in i skolan. Och lärarinnan, som bodde i skolhuset, hade också begivit sig bort av samma orsak, men skolhusnyckeln den hade hon lämnat kvar på en spik i skolhusväggen.

Kl. 5 på afton hade en stor skara folk samlats utanför skolhuset, då en yngre bonde steg fram och öppnade skolhuset och en äldre man ropade ut bland folket: ”Han som inte törs gå in i skolan och höra föredrage’, han kan gäärn varl hääm2 (gärna vara hemma).

Och så talade jag även i det skolhuset.

Skoltillsyningsmannen, hvilken som sagt rymde fältet, blev avsatt, och i hans ställe tillsattes den unge bonde, som öppnade dörren till skolhuset.

I Tåme vågade man icke öppna skolan, men en annan tillräckligt stor lokal ställdes till mitt förfogande.

I Skellefteåbladet klagade en insändare några dagar därefter över ”att skolhus, trots skolrådsförbudet öppnats, och att jag icke dragit mig för att äta av den förbjudna frukten”. Men vad skulle jag göra, då folket ville höra, annat än att tillmötesgå deras önskningar?

Nykterhetsdemonstration på torget 1903. Emil Öster i hög hatt till höger om fanan.

Källor
Mattias Kågström läser del ur:

Öster, Emil, Tio års vandringar i Västerbotten i Godtemplarordens tjänst: 1899-1909, Öster, Skellefteå, 1909

Godtemplarorden. Västerbottens distriktsloge, Efter femtio år: hur Godtemplarorden utvecklats i Västerbotten : en minnesskrift 1882-1932, Larsson & Cos tr., Umeå, 1932

Sveriges befolkning 1910

Sveriges dödbok 1860-2016