Kontakta oss

Här hittar du en lista över telefonnummer och mejladresser till Skellefteå museums personal. Mejladresserna är i regel utformade enligt följande: fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se.
Till personal på MAN – Museum Anna Nordlander gäller däremot fornamn.efternamn@skelleftea.se

VD

Anders Jansson,
VD/museichef, Skellefteå Museum AB
tfn 0910-73 55 21, mobil 070-566 34 24
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Ekonomi

Madeleine Holmgren, ekonomiansvarig, tfn 0910-73 55 11
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Eva Tunvall, tjänstledig 1 maj – 30 september 2017
ekonomi och marknadsföring, tfn 0910-73 55 12
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Marknad och kommunikation

Carola Fallgren, tjänstledig 1 april – 30 september 2017
marknad- och kommunikationsansvarig,
tfn 0910-73 74 91
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Samlingar & dokumentation

Kristina Friberg, avdelningschef, tfn 0910-73 55 27
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Asta Burvall, etnolog, tfn 0910-73 55 22
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Jörgen Andersson, arkivarie, tfn 0910-73 55 23
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Ulf Lundström, lokalhistoriker
och Filosofie doktor i nordiska språk,
tfn 0910-73 55 36
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Stig-Henrik Viklund, biblioteksansvarig, tfn 0910-73 55 26
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Carina Johansson, arkivassistent
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Mikael Enqvist, fotoarkivet, tfn 0910-73 55 24
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Lena Öqvist, föremålsantikvarie, tfn 0910-70 10 36
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Roland Johansson, projektassistent, tfn 0910-73 55 25
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Anna Lindfors, scenograf och föremålsantikvarie

Kulturmiljövård

Pernilla Lindström, avdelningschef,
byggnadsantikvarie, tfn 0910-73 55 14
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Rune Wästerby, byggnadsantikvarie, tfn 0910-73 55 18
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Lage Johansson, antikvarie för arkeologi och kulturturism,
tfn 0910-73 55 19
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Utställningar & programverksamhet

Eva Hellerqvist, utställningsformgivare, tfn 0910-73 55 33
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Teknik & bygg

Alf-Martin Fagertun, avdelningschef, tfn 0910-73 55 38
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Peter Wiklund, museitekniker, verksamhetsledare, tfn 0910-73 55 34
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Jimmy Brännström, museitekniker, tfn 0910-73 55 34
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Bo-Johan Stenlund, snickare och museitekniker, tfn 0910-73 55 34
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Krister Hägglund, fotograf, tfn 0910-73 55 37
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

Maria Carlsson, museipedagog, tfn 0910-73 72 11
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

MAN – Museum Anna Nordlander

Veronica Olofsson, konstpedagog, tfn 0910-73 74 92
fornamn.efternamn@skelleftea.se

Marlene Josefsson, konstkonsulent, tfn 0910-73 74 90 /070 293 88 07
fornamn.efternamn@skellefteamuseum.se

 

 • Kontakta Skellefteå museum

  Skellefteå museum
  Box 146, 931 22 Skellefteå
  Tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)
  E-post: post@skellefteamuseum.se
  Organisationsnr: 556139-0344

  Besök oss:
  Ernst Westerlunds allé
  Nordanå
  Skellefteå

 • Direktnummer

  Forskarrum Nordanå,
  tfn 0910-73 55 40
  Fotoarkivet, tfn 0910-73 55 24
  Magasinet på Mullberget,
  tfn 0910-70 10 36

  Lanthandeln,
  tfn 0910-73 55 41 (endast sommartid)
  Stackgrönnans båtmuseum, tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)