Kontakta oss

Här hittar du en lista över telefonnummer och mejladresser till Skellefteå museums och MANs personal. Mejladresserna är i regel utformade enligt följande: fornamn.efternamn[a]skellefteamuseum.se.

VD

Vaccant

Madeleine Holmgren | Ekonomiansvarig
/t.f VD/museichef
Tfn 0910-73 55 11
madeleine.holmgren[a]skellefteamuseum.se

Eva Lindberg | Ekonomi och marknadsföring
Tjänstledig 

Marknad och kommunikation

Carola Fallgren | Marknad- och kommunikationsansvarig
Tfn 0910-73 55 31
carola.fallgren[a]skellefteamuseum.se

Samlingar & dokumentation

Kristina Friberg | Avdelningschef
Tfn 0910-73 55 27
kristina.friberg[a]skellefteamuseum.se

Asta Burvall | Etnolog
Tfn 0910-73 55 22
asta.burvall[a]skellefteamuseum.se

Jörgen Andersson | Arkivarie
Tfn 0910-73 55 23
jorgen.andersson[a]skellefteamuseum.se

Ulf Lundström | Lokalhistoriker
och Filosofie doktor i nordiska språk
Tfn 0910-73 55 36
ulf.lundstrom[a]skellefteamuseum.se

Stig-Henrik Viklund | Biblioteksansvarig
Tfn 0910-73 55 26
stig-henrik.viklund[a]skellefteamuseum.se

Carina Johansson | Arkivassistent
carina.johansson[a]skellefteamuseum.se

Mikael Enqvist | Fotoarkivet
Tfn 0910-73 55 24
mikael.enqvist[a]skellefteamuseum.se

Lena Öqvist | Föremålsantikvarie
Tfn 0910-70 10 36
lena.oqvist[a]skellefteamuseum.se

Roland Johansson | Projektassistent
Tfn 0910-73 55 25
roland.johansson[a]skellefteamuseum.se

Kulturmiljövård

Pernilla Lindström | Avdelningschef/Byggnadsantikvarie
Tfn 0910-73 55 14
pernilla.lindstrom[a]skellefteamuseum.se

Rune Wästerby | Byggnadsantikvarie
Tfn 0910-73 55 18
rune.wasterby[a]skellefteamuseum.se

Lage Johansson | Antikvarie för arkeologi och kulturturism
Tfn 0910-73 55 19
lage.johansson[a]skellefteamuseum.se

Olof Östlund | Arkeolog/Kulturmiljöantikvarie
Tfn 0910-73 55 17
olof.ostlund[a]skellefteamuseum.se

Utställningar & programverksamhet

Eva Hellerqvist | Utställningsansvarig
Tfn 0910-73 55 33
eva.hellerqvist[a]skellefteamuseum.se

Anna Lindfors | Utställningsformgivare
Tfn 0910-73 72 13
anna.lindfors[a]skellefteamuseum.se

Agneta Hansson | Utställningsformgivare
Tjänstledig

 

Teknik & bygg

Alf-Martin Fagertun | Avdelningschef
Tfn 0910-73 55 38
alf-martin.fagertun[a]skellefteamuseum.se

Peter Wiklund | Museitekniker/Verksamhetsledare
Tfn 0910-73 55 34
peter.wiklund[a]skellefteamuseum.se

Jimmy Brännström | Museitekniker
Tfn 0910-73 55 34
jimmy.brannstrom[a]skellefteamuseum.se

Krister Hägglund | Fotograf
Tfn 0910-73 55 37
krister.hagglund[a]skellefteamuseum.se

Maria Carlsson | Museipedagog
Tfn 0910-73 72 11
maria.carlsson[a]skellefteamuseum.se

MAN – Museum Anna Nordlander

Mia Rogersdotter Olofsson | Curator
mia.rogersdotter_olofsson[a]skellefteamuseum.se
Tfn 073-028 36 20

Veronica Olofsson | Konstpedagog
Tfn 0910-73 74 92
veronica.olofsson[a]skelleftea.se

Marlene Josefsson | Konstkonsulent
Tfn 0910-73 74 90, mobil 070-293 88 07
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se

 

 

 • Kontakta Skellefteå museum

  Skellefteå museum
  Box 146, 931 22 Skellefteå
  Tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)
  E-post: post@skellefteamuseum.se
  Organisationsnummer: 556139-0344

  Besök oss:
  Ernst Westerlunds Allé
  Nordanå
  Skellefteå

 • Direktnummer

  Forskarrum Nordanå
  Tfn 0910-73 55 40

  Fotoarkivet
  Tfn 0910-73 55 24

  Magasinet på Mullberget
  Tfn 0910-70 10 36

  Stackgrönnans båtmuseum
  Tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)