Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Historiska byggnader på Nordanå

I Nordanåparken finns friluftsmuseet med ett antal historiska byggnader. Några av byggnaderna, till exempel Nordanågården med paviljong, Smedjan och utomhuslängan där Handens hus (konst- och slöjdverksamhet), Vagnslidret och Lanthandeln finns, står kvar där de en gång i tiden byggdes. Andra byggnader, till exempel Kågegården har istället flyttats till platsen under 1900-talet för att bevaras och vara en del i museiverksamheten. Friluftsmuseet är tillgängligt från utsidan året om, och här förekommer en rad olika aktiviteter och evenemang.

Historiska byggnader på Nordanå

Back to Top