Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Fanny Linder 1787-1840

Den inlästa biografin finns som text längre ner

Fredrika ”Fanny” Christina Linder var dotter till prosten i Västerlöfsta och Enåker. Fannys båda föräldrar dog tidigt och hon fick en förmyndare, rektor Johan Wilhelm Åhlström i Sala. I Sala lärde Fanny känna en ung teologistudent från norra Västerbotten, Johan Anders Linder, och de fattade tycke för varandra. År 1814 gifte de sig och Fanny kom att få åka på en lång resa som bland annat tog henne till Skellefteå.

Del ur Fanny Linders biografi
Vi voro nu vid Sunnanå Gästgif[vare] g[år]d mitt emot Prostg[år]den – vi slippa väl nu färja nu öfver Skellefte Elfven, sade jag åt Albert: – “Ja visst! Deröfver är en stor Bro, hvars make Du ej öfverfarit. Se der, synns den redan! Skall Herrskapet till Prästgården? frågade kusken – Ja – “Då får ni lof köra ned här till Färjan”. Färjan? – ja – hurdå? Bron är under reparation. Jaså! Wi måste således derann igen. Jag satte mig nu här vid stranden på en Grästorfva under en tid af näst[an] en Timma, som åtgick at få öfver hästar och vagn på denna lilla interims-färja, som dertill handterades [Skrivet över raden: Maneuvrerades] af en oöfvad Färjkarl. Alb[ert] agerade denna gången Charon för vagnen skull. Hela tillställningen förekom mig så vådlig, at då Albert for af med färjan och Vagnen, sittande på ena suden, och hållande i ena Bak-hjulet, öfver den strida strömmen, satte jag händerna för ögonen och vågade ej se up, förr än de voro vid andra stranden. Han kom snart tillbaka igen – och sedan hästarne äf[ven] voro öfverflyttade, kom vår Tour – vi debarquerade från den sköna Elfstranden. Den vackra kyrkan med sina Colonader, och sitt Torn med 4 portiker, omgifna af 2:ne balustrader, samt den välbygda prästegården, lågo mitt framför oss. Rundt omkring, och på ömse sidor Elfven lågo strödda Landt- och Trädgårdar, samt den vidlyftiga kyrkostaden, som liknade en större Köping. Jag tyckte mig redan vara likasom midt i kretsen af den nya verld hvari jag skulle inträda.

Källor
Upplästa delar ur: Linder, Fredrika Christina, Dagbok öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och Norsjö år 1814 af Fredrique Chr. Linder, Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Umeå, 1991, s.23 Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-164803

Carlsson, Olle, ‘Kring J. A. Linders liv och verk’, Västerbotten (Umeå. 1920)., 1977:4, s. 207-209, 212-221, 1977