Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Anja Palm f. 1983

Inläsningen finns som text längre ner

Anja Palm växte upp i Göteborg och utbildade sig inom turistvetenskap med inriktning företagsekonomi och marknadsföring. Hon fick jobb på näringslivskontoret i Skellefteå 2014 som näringslivsutvecklare. När det nyetablerade företaget Northvolt gick ut med att de sökte mark för att bygga en batterifabrik hörde Anja av sig, trots att Skellefteå kommun inte var tillfrågad. År 2018 valde Northvolt Skellefteå som plats för den nya fabriken. År 2020 blev Anja Palm näringslivschef i Skellefteå kommun.


Inläsning
Hej,

Det här är Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun. Just nu så är det januari 2022 och vi är mitt i coronapandemins fjärde, och förhoppningsvis sista, smittvåg. När jag tänker på utvecklingen de närmsta tio åren så är jag övertygad om att vi kommer att vara med om en helt en makalös spännande samhällsomvandling. På knappt tio år har vi siktet inställt på att växa till 90 000 invånare, nästan en fjärdedel fler än vad vi nu är i hela vår kommun. Det är inspirerande att vara en del i det som händer men det är inte utan utmaningar.

Tre stora områden är bostäder, infrastruktur och kompetensförsörjning. Det är viktiga insatser för ett växande näringsliv som stärker förutsättningarna att driva företag i vår region, både för befintligt näringsliv och för nya etableringar. Kompetensattraktion är en fråga som vi ibland beskriver som tusen frågor i en. Det finns inte en enskild sak som behöver ske för att det ska lyckas. Det behöver visa på en attraktiv region att flytta till, i kombination med attraktiva arbetsgivare. Platsen behöver erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv, utbildningsmöjligheter, en bra plats för familjer med väl fungerande skola och sjukvård och ett välkomnande klimat – oavsett var inflyttarna kommer ifrån.

Arbetsgivare kommer att känna av större konkurrens på arbetsmarknaden där arbetsgivarvarumärket blir av allt större betydelse för att behålla och rekrytera den kompetens som behövs. Alla som rekryterar kommer troligtvis också behöva fundera kring – hur når vi nya målgrupper, från nya delar av Sverige och världen?

För regionen som helhet behöver vi jobba för en större branschbredd, för en mer robust arbetsmarknad och där det ska finnas något för alla. Vi behöver arbetsplatser och branscher som är mer jämställda. Där har vi idag tydliga skillnader, med både man- och kvinnodominerade branscher.

Utvecklingen som nu sker på campus Skellefteå är viktig för att öka utbildningsutbudet och stärka forskningen. Ett kvalitativt och brett utbud av utbildningar och utbildningsaktörer är en möjlighet att få unga att stanna kvar. Att attrahera nya studenter som flyttar hit och för att ge möjlighet till det livslånga lärandet och karriärbyten.

Om tio år tror jag att Skellefteå och hela regionen fortsatt är i blickfånget där dem stora industrietableringarna i Norr- och Västerbotten har snabbat på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inte bara i Sverige utan även visat vägen internationellt. I vår vardag möter vi personer från hela världen som har lockats hit för att vara en del i omställningen men som också har lärt känna en plats som man nu kallar hemma. Även om staden och flera andra orter har vuxit och nya vägar och byggnader har kommit till så känner vi igen oss och är stolta över dem förändringar som har skett. Skellefteå 2030 är en plats där vi trivs, både ur-skelleftebon och alla vi inflyttare.

Källor
Anja Palms inläsning

Länk: Anja Palm ny näringslivschef i Skellefteå kommun | Skellefteå kommun (mynewsdesk.com)

”Northvolt: Anjas telefonsamtal blev avgörande”, Norran 2018-09-07