Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Albin Lundsten 1891-1965

Den inlästa skrivelsen finns som text längre ner 

Albin Lundsten bodde i Byske och arbetade som träsliperiarbetare. Han kom att engagera sig inom fackliga frågor och bidrog till att Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, avd. 13 i Ytterstfors bildades. Han var även aktiv i Byske FCO (Facklig Centralorganisation) som dess ordförande. På Albin Lundstens begravning deltog, förutom familj och vänner, personer från hans fackliga liv.

Skrivelse från fackföreningen Svenska pappersförbundet
Syftet med den fackliga arbetarsammanslutningen har varit och är fortfarande att tillförsäkra arbetaren ett socialt skydd, samt att utgöra en motvikt mot företagarna och dess sammanslutningar.

Arbetarna tvingades, av sociala skäl, i slutet av förra århundradet sammansluta sig, sedan det visat sig att samhället och statsmakterna representanter i den fria konkurrensens namn, vägrade att lämna denna klass av samhället sitt stöd.

Sålunda gjordes ett första försök redan 1907,  då efter ett föredrag av G. Blixt några personer tecknade sig för bildandet av en avdelning. Styrelse valdes, men efter några dagar var detta försök ett minne blott.

Disponent U. Norman fick reda på detta varför han kallade arbetarna till samma plats där Blixt talat och i ett längre anförande framhöll han det oförståndiga i att arbetarna skulle lyssna till ovederhäftiga uppviglare, som reste land och rike kring för att söndra arbetare och arbetsgivare.

Intresset för en facklig sammanslutning var väckt, varför det ej dröjde längre än till de sista dagarna i januari 1909 då ett nytt försök gjordes av några mera framsynta män, att bilda en avd. Detta lyckades bättre än det första försöket och en Berglund och Hallberg från Piteå, som närvarit vid första årsmötet med Furugrunds avd., lovade besöka Ytterstfors. Mötet kom till stånd och mötesplatsen blev landsvägen ovanför fabriken, där i köld och snöyra bildades den avd. som nu firar sin 30-åriga tillvaro.

Källor
Mattias Kågström läser del ur: Skrivelse fackföreningen Svenska pappersförbunden avd, 13, Folkrörelsearkivet Västerbotten

Sveriges befolkning 1940

Norra Västerbotten 1966