Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

I Skellefteå museums insamlingspolicy finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att något ska tas in i samlingarna. Det går inte att ha en heltäckande samling. Istället får vissa objekt representera en större helhet.

Idag ställer vi oss frågan: Vem är det som bor i Skellefteå och hur syns det i Skellefteå museums samlingar?

Back to Top