Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad händer på träfronten idag?

I Skellefteå byggs det med trä som aldrig förr! Här under kan du se ett axplock av vad som pågår. Se även länkarna nederst där du finner ingångar till vad som byggs och pågår just nu.

Vad händer på träfronten idag?

TRÄSTAD SKELLEFTEÅ
För Skellefteå kommun är trä inte bara ett byggnadsmaterial. Det är också en viktig grund för hur vi bygger vårt samhälle. Skellefteå har blivit en viktig plats för utveckling av trä i Sverige, vilket beror på att det finns företag, industrier och forskning i vårt område som är inriktade på trä. Det pågår ett gott samarbete mellan olika aktörer, mellan kommunen, träindustrin, forskning och universitetsvärlden. Både här hos oss i Skellefteå, i Sverige och i stora delar av världen.

Före 1994 fanns ett förbud som innebar att man inte fick bygga trähus som var högre än två våningar. År 2004 tog regeringen ett beslut om en nationell träbyggnadsstrategi. Syftet var att uppmuntra och driva träbyggandet vidare, även att belysa träets möjligheter. Efter förbudet om höga trähus försvann har Skellefteå återgått till en tradition av att bygga i trä. Trästad Skellefteå är sen maj 2017 en verksamhet inom Skellefteå kommun.

Läs mer
>Trästad Skellefteå
>Skellefteå växer
>T2 College

Back to Top