Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Ny basutställning på Skellefteå museum

Just nu bygger vi en ny basutställning och har därför ett mindre antal utställningar än vi brukar. Basutställningen förväntas vara klar under den tidigare delen av 2022.

Utöver detta har vår fastighetsägare renoverat lokalerna, vilket gjort att vi inte har kunnat använda alla ytor som vi normalt har tillgång till.

Så gott folk, ha tålamod! Vi kommer att få en fin utställning när allt står klart!

Allt du vill veta om basutställningen

Vad är en basutställning?
En basutställning planeras för att stå under en längre period och innehåller oftast material från museets egna samlingar.

Varför bygger Skellefteå museum en basutställning?
Vi bygger en ny basutställning för att de basutställningar vi tidigare haft har varit slitna och informationen i dem behöver uppdateras.

Vem är utställningen riktad till?
Vår nya basutställning riktar sig mot vår största målgrupp barn och unga. Utställningen kommer att finnas tillgänglig på ett trettiotal språk via vår hemsida.

Vad berättar utställningen om?
Basutställningen berättar om Skellefteå, Norsjö och Malås historia från 9000 f. v.t till 2020 e.v.t

När är utställningen klar?
Basutställningen beräknas stå klar och vara redo för besökare under tidigare delen av 2022.

Var hittar jag utställningen, var kommer den att stå?
Den nya basutställningen kommer du hitta på översta våningen på Skellefteå museum.

Är det kostnadsfritt att komma in?
I nuläget tar inte museet entré för sina utställningar.

Vad händer på museet när en ny utställning byggs?
När en ny basutställning byggs finns det två vägar att gå. Antingen stänger man museet under 2 år och bygger en ny utställning, eller så har man öppet och visar ett mindre antal utställningar. Vilken väg man går beror på de resurser som museet har på, och på Skellefteå museum valde vi väg nummer två. I dagsläget har vi en stor utställning som heter TRÄ som kommer att stå till och med 2022, och parallellt med den kommer vi att visa ett antal mindre utställningar på temat trä.

Hur lång tid tar det att göra en utställning?
Det kan ta mellan 3-5 år att göra en permanent utställning beroende på innehåll och omfattning.

Varför är de tidigare utställningarna Forntid och En stad blir till rivna?
Våra tidigare basutställningar Forntid och En stad blir till togs ner av två anledningar. Dels behövde lokalerna renoveras, och dels var utställningarna slitna och informationen i dem behövde uppdateras. Mycket av innehållet som har varit i Forntid och En stad blir till kommer att ses i ny uppdaterad form i den nya basutställningen.

Vad händer med de gamla utställningarna?
Innan de äldre utställningarna togs ned fotades de av och bilder av dem finns att se via Skellefteå museums samlingar. Föremål som funnits i utställningarna har återgått till arkiv och magasin, och utställningstexter samt viss rekvisita har avvecklats.

Hur tillgänglig är den nya utställningen?
Vi arbetar metodiskt/strategiskt med att se över tillgängligheten i våra lokaler både fysiskt och intellektuellt. Vi jobbar med klartext, ljud, bilder och rummet kommer i bästa möjliga mån vara framkomligt för både synskadade och personer med fysiska funktionsvariationer.

Hur tar utställningen hänsyn till genus och HBTQ?
I projektbeskrivningen ingår det att se över genus och HBTQ. Vi kommer ta in referenspersoner som granskar manuset för att säkerställa att utställningen inte upplevs som exkluderande.

Hur tar utställningen hänsyn till urfolk?
En referensgrupp har suttit med i framtagandet av manus. Urfolkshistoria är en integrerad del i utställningen som en självklar och naturlig del i berättelsen.