Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Sápmi Salasta

Sápmi Salasta är ett treårigt utvecklingsprojekt som sträcker sig från hösten 2019 till våren 2022. Syftet är att utveckla ett permanent residens i Västerbotten för urfolkskonstnärer, med samarbetspart¬ners och samverkan i hela Sápmi och i det arktiska området.

Projektets ambition är att stärka det samiska konst- och kulturlivet samt förbättra möjligheter för konstnärer att skapa och presentera konst i hela Västerbotten. Projektet ska skapa en mot¬vikt och ett komplement till de befintliga konst¬närsdrivna, privata och offentligt finansierade verksamheter som idag ligger fysiskt centrerat till länets kuststäder. Residenset riktar sig till urfolkskonstnärer i det arktiska området för att skapa möjligheter för möten och utbyte och därigenom även bidra till den internationella konstscenen för urfolkskonstnärer.

Läs mer under projektets egen sida.


Sápmi Salasta is a three-year development project running from autumn 2019 to spring 2022. The aim is to develop a permanent residence in Västerbotten for indigenous artists, with partners and collaborations throughout Sápmi and in the Arctic.

Sápmi Salasta’s ambition is to strengthen the Sami art and culture, and to improve the opportunities for artists to create and present art throughout Västerbotten. The project will create a counterbalance and a complement to the existing artist-run, private and publicly funded activities that today are physically centred in and around the county’s coastal cities. The residency is directed towards indigenous artist in the arctic, the aim is to contribute to the international arena for indigenous artists.

Read more about it on the project page.