Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Är du yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Västerbotten?

Konstkonsulenterna i Västerbotten och Föreningen Sveriges konstkonsulenter har i uppdrag att öka statens förvärv av konst. Det är en satsning från Statens konstråd som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin.

Sista ansökningsdag är onsdag 31 mars 2021.

OPEN CALL Portfolio

Portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer

Konstkonsulenterna i Västerbotten och Föreningen Sveriges konstkonsulenter i samarbete med Statens konstråd har i uppdrag att för 25 miljoner kronor i extra medel öka statens förvärv av konst. En satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som kan beskrivas som en distinkt samling i samlingen. De inköpta verken ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera de kommande 1–3 åren. Därigenom får fler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin närmiljö.

Syftet med regeringsuppdraget är att stötta konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer. Portfoliovisningarna äger rum online via Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet, samt företrädare från Moderna museet.

Vem kan söka?
För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Västerbotten. Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Konstkonsulenterna i Västerbotten baserar kriterier för den som räknas som yrkesverksam konstnär på det underlag för ansökan om medlemskap som Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram. Läs mer på deras hemsida: http://www.kro.se/kriterier

Portfolio och ansökan
Ansökan ska skickas i en (1) PDF, max 10 Mb stor och bestå av:

  • CV och presentation av ditt konstnärskap (max 1500 tecken med blanksteg)
  • Dokumentation av 3–5 verk. Det kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation (etc). Presentation av verk skall innehålla titel, storlek, teknik, pris (exkl. moms) och eventuell upplaga. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.

De presenterade verken ska överstiga 20 000 kronor vardera. Inköpta konstverk ska staten kunna förvärva äganderätten till. Konstnärer ska i portfolion presentera verk från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet.

Skicka din ansökan per e-post till: marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
Sista ansökningsdag är onsdag 31 mars 2021. Besked lämnas sökande under vecka 16. Portfoliovisningar genomförs under vecka 18.

Urvalsprocessen
Urvalsgruppen som kommer att bedöma inkomna ansökningar består av konstkonsulenterna från de fyra nordligaste regionerna: Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Konstkonsulenten i respektive region samordnar och administrerar arbetet. Cirka 10-12 konstnärskap från varje län kommer väljas ut.

Möte med Statens konstråd och portfoliovisning
Portfoliovisningarna görs digitalt via Microsoft Teams under vecka 18. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och kommer att vara öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Konstverken som Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som placeras i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Har du frågor kontakta
marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
fanny.carinasdotter@konstframjandet.se

Välkommen med din ansökan!