Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Museum Anna Nordlander

Skellefteå museum och MAN är stängt tills vidare

Museum Anna Nordlander

Utställningar på MAN

Aktiviteter i det offentliga rummet kopplas ofta samman med presentationer i MAN:s utställningslokaler på Nordanå.

MAN har fått sitt namn efter konstnären Anna Nordlander (1843–1879) som föddes i Skellefteå och var en av de första kvinnorna att studera vid Kungliga konstakademin i Stockholm.

MAN är en självständig avdelning inom Skellefteå Museum AB

Foto: Skellefteå museum

Pedagogisk verksamhet MAN

I den konstpedagogiska verksamheten arbetar MAN utforskande genom att låta barn, unga och vuxna möta konst via betraktelser, reflektioner, samtal och aktiviteter. MAN vill i mötet skapa nya förhållanden, belysa en ny berättelse och utvidga samtalet med fokus på de förväntningar och föreställningar som rör kön och identitet. Vem får vara människa, på vems villkor? Basen i detta arbete är de tillfälliga utställningar och projekt som tar plats i och utanför MANs konsthall där MAN ingår som medaktör.

För mer information om MANs konstpedagogiska verksamhet, bokning eller egna önskemål kring hur ett konstpedagogiskt samarbete skulle kunna utformas, kontakta Veronica Olofsson, konstpedagog på MAN.

Foto: Skellefteå museum

Konstkonsulent MAN

Konstkonsulenten är en resurs för dig som kulturaktör i Västerbotten. Konstkonsulenten arbetar för bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer. I arbetet ingår att främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst. Konstkonsulentens uppgift är att bredda allmänhetens kunskap och intresse för bild- och formområdet och stärka samtidskonstens ställning i regionen.

Till konstkonsulenten kan du vända dig om du behöver rådgivning eller har frågor som gäller samtidskonsten i Västerbotten.

Konstkonsulenterna i Västerbotten finns på Facebook och Instagram. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information om stipendier och workshops, samt om konstrelaterade nyheter.

För mer information, anmälan till nyhetsbrev eller rådgivning, kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på MAN.

Marlene Josefsson
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se
+46 70 293 88 07

Mer information om Konstkonsulentuppdraget
I Västerbotten finns två konstkonsulenter som delar ett gemensamt uppdrag. MAN i Skellefteå och Konstfrämjandet Västerbotten är huvudmän och tillsammans arbetar vi med utgångspunkt i Region Västerbottens kulturplan. Den kan du läsa här.

MANs konstkonsulenttjänst ingår i kultursamverkansmodellen och finansieras av Kulturrådet, Region Västerbotten och Skellefteå Kommun.

Kontakt MAN

Curator
Madelaine Sillfors
madelaine.sillfors[a]skellefteamuseum.se
+46 73 028 36 20

 

Konstpedagog
Veronica Olofsson
veronica.olofsson[a]skelleftea.se
+46 70 550 85 03

 

Konstkonsulent
Marlene Josefsson
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se
+46 70 293 88 07

 

Följ oss på Instagram