Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Hur forskas det om trä?

Vi tror kanske att vi vet allt om trä som material, men forskningen visar att vi bara har börjat skrapa på ytan av träets möjligheter. På Skellefteå Campus pågår träforskning vid Luleå Tekniska Universitet. Här kan du lära dig mer om vad de forskar om.

 

Forskarna på träteknik undersöker träet som material. I detta skede ses trä inte längre som ett material som lever och växer. Nu är det en råvara som istället kan bli olika produkter.

 

Forskarna undersöker vad trä kan bli för något och var gränserna går. Man försöker hitta sätt att förbättra och förädla träets egenskaper. Ett exempel är att undersöka hur sågverken på bästa sätt kan få ut så mycket som möjligt av trästocken. Genom forskningen kan man förändra träets egenskaper så att en träfasad minskar risken att bli angripen av mögel. Det finns olika metoder som används för att lösa problemen. Läs mer under varje skylt.

Hur forskas det om trä?

Vad är trä egentligen?

För att kunna forska om träd måste forskarna förstå vad trä består av. Det finns en massa olika trädarter som kan delas in i barrträd och lövträ. De olika träslagen har olika egenskaper. Därför passar de att användas till olika saker. I lådorna kan du att läsa mer om de träd och träslag som finns här hos oss i Västerbotten och vad de brukar användas till. Trädstammen består av ungdomsved, kärnved, splintved, innerbark och ytterbark. Träden bildar en ny årsring närmast under barken varje år. Årsringarna är lätta att se på en stubbe och i änden på en stock. På trädskivan, som du kanske såg när du kom in i utställningen, kunde du räkna hur gammalt trädet var när det fälldes. Den ljusa delen av årsringarna kallas vårved och är den ved som är väldigt bra på att transportera vatten upp till trädets krona. Vårved bildas under våren och försommaren. Det mesta av all ved som bildas i furu och gran består av små ihåliga vedfibrer som kallas trakeider, träets celler. Den mörkare delen av årsringen är den starkare sommarveden som bildas under sommar och tidig höst.

Går det att se träets celler med blotta ögat? Om man river av ett hörn på ett vanligt papper och håller mot ljuset ser man ett ”lurv”. Varje lurv är en enskild cell som är mellan 2-3 mm lång. Titta på bilden ovan där du kan jämföra ett hårstrå mot en trakeid. Titta sedan på det avrivna papperet som ligger på bordet för att se ”lurvet” som sticker ut. Ungefär 3 trakeider ryms i ett hårstrå!

 

Att torka trä utan att det spricker

Trä är ett så kallat hygroskopiskt material. Med det menas att det kan ta upp och avge vattenånga. När trä torkar försvinner vattnet som finns i träet och veden börjar då krympa. Då kan det bildas torksprickor. Detta är ett problem för sågverken eftersom man vill ha trästockar där hela stocken kan användas. Inom träforskningen har det undersökts hur det går att torka träet utan att det bildas sprickor. Nysågade plankorna stoppas in i ett rör som fungerar som en virkestork. När värmen höjs och plankorna börjar torka kan man se i en dator vad som händer i plankorna med hjälp av tomografen. Titta gärna på skärmen här ovanför för att se hur det kan se ut i plankor som torkas.

 

Värma trä?

Att behandla trä med riktigt hög värme är ett sätt att förändra träets utseende. Det får även andra egenskaper än obehandlat trä. Beroende på hur mycket det värms upp kan träet skyddas och bli mindre mottagligt för mögel. Det som också händer med träet att det blir sprödare och tappar sin böjbarhet.

 

Går det att svetsa i trä?

I laboratoriet går man ner på kemisk nivå. Här finns möjlighet att skapa nya material som baseras på trä. Till exempel går det att svetsa ihop trä! Genom att gnugga två träbitar mot varandra jättesnabbt samtidigt som de trycks ihop fogas bitarna samman, helt utan lim. I träet finns ämnen som får samma egenskap som lim när det blir varmt.

Testa att blunda och dra med fingret över plattan. Känner du skarven där bitarna har svetsats ihop?

 

Kan man titta in i en stock innan man sågar i den?

Om du cyklar omkull och slår i huvudet kan man göra en skiktröntgen av ditt huvud för att se om något är skadat på insidan. Nu går det att göra samma sak med stockar! Man kan skiktröntga varje stock och se hur den ser ut, var kvistar och sprickor finns och om det är en bra eller dålig stock. Sen bestämmer man hur stocken ska sågas i ett virtuellt sågverk. Ungefär som ett avancerat datorspel, fast mycket snabbare. Stockarna undersöks i något som kallas en tomograf. Den fungerar på samma sätt som när man röntgar människor och sedan kan se en 3D-version i datorn.

Back to Top