Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Det så kallade Forskarrum Nordanå blir en ny besöksupplevelse med nytt namn i konsthallens gamla lokaler, museet öppnar upp gamla entrén och en ny reception skapas. Redan 25 januari  öppnar museets gamla ingång och en reception förväntas finnas på plats till 1 april. Tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och andra samarbetsaktörer förväntas det nya besöksmålet finnas på plats till 2023.

Bakgrund
Forskarrum Nordanås nuvarande geografiska placering i huset nyttjar inte besöksströmmen på Nordanå på ett tillfredställande sätt.

En ny vision
En önskan har vuxit fram att flytta verksamheten till en mer, ur ett besökarperspektiv, publikvänlig lokal i anslutning till museets övriga publika ytor. Den möjligheten realiserades under hösten 2021 och ett lokalbyte med kultur- och fritidsförvaltningen är just nu pågående. Under flyttprocessen kallas lokalen för Nya Forskarrum Nordanå, men vid nyöppningen kommer verksamheten mest troligt att byta namn.

Museet och arkiven vill:

  • ta med det som fungerar bra i Forskarrum Nordanå idag och flytta det till Nordanås östra entré (tidigare Skellefteå konsthalls lokaler).
  • att Nya Forskarrum Nordanå ska bli en integrerad del av museets övriga verksamhet och att en ännu bättre besöksupplevelse kopplas till det nya Forskarrum Nordanå. Dessutom kommer målgruppen barn och unga att prioriteras. Verksamheten anpassas till nya tidens krav på säkerhet och digitalisering och så mycket som möjligt uppgraderad teknik.
  • inrätta en gemensam reception med Skellefteå museum som huvudman.
  • öppna östra entrén igen som den huvudsakliga ingången till både Nya Forskarrum Nordanå och museets lokaler. Den entrén var ordinarie ingång till museet fram till 2008.
  • Informationscentralen och byggnadsvårdsutställningen Hålla hus, som idag ingår i Forskarrum Nordanå, kommer att få en ny placering i en av museets befintliga utställningshallar. I praktiken medför detta att det nya Forskarrum Nordanå blir ca 70 kvm större än det nuvarande.

Tidsplan
Tidsplanen ser ut så här:
1. Nuvarande Forskarrum Nordanå packas ned till senast sista mars 2022.
2. En projektgrupp bestående av museet och Folkrörelsearkivet i Västerbotten kommer senast september 2022 att ta fram en projektidé och plan för Nya Forskarrum Nordanå. Projektgruppen ser även över ett eventuellt namnbyte.
3. Tidigast i januari 2023 kan en ombyggnation påbörjas av Nya Forskarrum Nordanå.

Om Forskarrum Nordanå
I Forskarrum Nordanå samverkar Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten i ett gemensamt fakta- och arkivcentrum för att tillgängliggöra och tillhandahålla kunskap kring norra Västerbottens kulturarv, alltså lokal historia om Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Viktiga samarbetspartner är också Föreningen Skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå hembygdsförening, Västerbottens norra fornminnesförening och Skellefteå lokalhistoriska förening (SKEFO).

För frågor hänvisas till museichef Fabian Arnheim 070-206 68 69
fabian.arnheim@skellefteamuseum.se

Frågor och svar
Vad är Forskarrum Nordanå?
I Forskarrum Nordanå samverkar Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten i ett gemensamt fakta- och arkivcentrum för att tillgängliggöra och tillhandahålla kunskap kring norra Västerbottens kulturarv, alltså lokal historia om Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Viktiga samarbetspartner är också Föreningen Skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå hembygdsförening, Västerbottens norra fornminnesförening och Skellefteå lokalhistoriska förening (SKEFO).

Varför flyttar Forskarrum Nordanå?
För att få mer tillgängliga lokaler och att publiken ska få en bättre besöksupplevelse.

Var flyttar Forskarrum Nordanå?
Till Skellefteå konsthalls gamla lokaler på Nordanå vid den gamla ingången till Skellefteå museum.

Kommer den gamla ingången att öppnas?
Ja.

Varför har den inte varit öppen tidigare?
För att säkra upp konstverkens säkerhet (när lokalen var en konsthall), har gamla entréen inte kunna öppnats tidigare.

Kommer det en ny reception på Nordanå?
Ja, den är museet och arkivens ambition.

Vem kommer att driva den nya receptionen på Nordanå?
Museet önskar att vara huvudman i samarbete med arkiven som även delvis bemannar reception.