Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Sedan våren 2022 är den nygamla entrén öppen på Skellefteå museum. Innanför den återfinns en ny reception och Forskarrum Nordanå i Skellefteå konsthalls gamla lokaler. Under året påbörjades även planeringen och arbetet med att göra Forskarrum Nordanå till ett nytt uppdaterat besöksupplevelse med ett nytt namn.

Bakgrund
Forskarrum Nordanås dåvarande geografiska placering i huset nyttjade inte besöksströmmen på Nordanå på ett tillfredställande sätt.

En ny vision
En önskan växte fram att flytta verksamheten till en mer, ur ett besöksperspektiv, publikvänlig lokal i anslutning till museets övriga publika ytor. Den möjligheten realiserades under hösten 2021 och ett lokalbyte med kultur- och fritidsförvaltningen ägde rum. Under flyttprocessen har lokalen kallats för Nya Forskarrum Nordanå, men verksamheten kommer mest troligt att byta namn. Planeringen och arbetet med att göra Forskarrum Nordanå till ett nytt uppdaterat besöksupplevelse påbörjades 2022. I Forskarrum Nordanås tidigare lokaler återfinns Fritidsbanken och Kulturbanken.

Museet och arkiven vill:

  • ta med det som fungerat bra i Forskarrum Nordanå och flytta det till Nordanås östra entré (tidigare Skellefteå konsthalls lokaler).
  • att Nya Forskarrum Nordanå ska bli en integrerad del av museets övriga verksamhet och att en ännu bättre besöksupplevelse kopplas till det nya Forskarrum Nordanå. Dessutom kommer målgruppen barn och unga att prioriteras. Verksamheten anpassas till nya tidens krav på säkerhet och digitalisering och så mycket som möjligt uppgraderad teknik.
  • inrätta en gemensam reception med Skellefteå museum som huvudman.
  • öppna östra entrén igen som den huvudsakliga ingången till både Nya Forskarrum Nordanå och museets lokaler. Den entrén var ordinarie ingång till museet fram till 2008.
  • Informationscentralen och byggnadsvårdsutställningen Hålla hus, som idag ingår i Forskarrum Nordanå, kommer att få en ny placering i en av museets befintliga utställningshallar. I praktiken medför detta att det nya Forskarrum Nordanå blir ca 70 kvm större än det nuvarande.

Om Forskarrum Nordanå
I Forskarrum Nordanå samverkar Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten i ett gemensamt fakta- och arkivcentrum för att tillgängliggöra och tillhandahålla kunskap kring norra Västerbottens kulturarv, alltså lokal historia om Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Viktiga samarbetspartner är också Föreningen Skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå hembygdsförening, Västerbottens norra fornminnesförening och Skellefteå lokalhistoriska förening (SKEFO).

För frågor hänvisas till museichef Fabian Arnheim 070-206 68 69
fabian.arnheim@skellefteamuseum.se

Frågor och svar
Vad är Forskarrum Nordanå?
I Forskarrum Nordanå samverkar Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten i ett gemensamt fakta- och arkivcentrum för att tillgängliggöra och tillhandahålla kunskap kring norra Västerbottens kulturarv, alltså lokal historia om Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Viktiga samarbetspartner är också Föreningen Skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå hembygdsförening, Västerbottens norra fornminnesförening och Skellefteå lokalhistoriska förening (SKEFO).

Varför flyttar Forskarrum Nordanå?
För att få mer tillgängliga lokaler och att publiken ska få en bättre besöksupplevelse.

Var flyttar Forskarrum Nordanå?
Till Skellefteå konsthalls tidigare lokaler på Nordanå vid den gamla ingången till Skellefteå museum.

Kommer den gamla ingången att öppnas?
Ja.

Varför har den inte varit öppen tidigare?
För att säkra upp konstverkens säkerhet (när lokalen var en konsthall), har gamla entrén inte kunnat vara öppen tidigare.

Finns det en ny reception på Nordanå?
Ja.

Vem driver den nya receptionen på Nordanå?
Skellefteå museum.