Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Format av handen

Med hjälp av olika tekniker och verktyg har träet genom alla tider kunnat formas av människans hand. Kärl, korgar, verktyg och andra bruksföremål som skidor har bestått av trä. Trä kunde även bli konstföremål. Det var inte bara själva träveden som användes utan även andra delar av trädet.

Här kan du se några föremål som är gjorda av trä. Kan du se vilken del av trädet som har använts?

 

Trädgren
En visp eller grötkräkla (”Gröttväru” på dialekt) utformad av en bit av ett träd med fem grenar.

 

 

Masurbjörk

Náhppe, en samisk mjölkstäva eller mjölkskopa, av masurbjörk. Masurbjörk är en genetisk defekt som gör att årsringarna orienterar sig fel, vilket gör att träet ser flammigt ut. Mjölkskopor av den här typen användes vid mjölkning av renar. Bruksföremålen var ofta mycket medvetet formgivna. Náhppen är utformad för att minska risken för att mjölk spills ut av misstag genom att kanterna går inåt. Som du kan se är den lagad med metall. Det var viktigt att vara rädd om sina bruksföremål och använda dem så länge som möjligt.

 

 

 

Spån

Trädets fibrer kan vara segt och formbart. Det är viktigt att kunna läsa av hur fibrerna går för att kunna utnyttja detta. I Västerbotten var det vanligt att använda björk eller asp. Veden klövs parallellt med årsringarna och hyvlades tunt. Sedan kokades de tunna spånen tills de blev mjuka nog att böja. Här ser du en svepask som troligen har använts som smörask.

 

 

Näver

Genom att fläta näverremsor kunde man göra korgar eller näverkontar. Björknäver var vanligt att använda, men även rönnäver.

 

 

Kvist

Det mesta av trädet togs till vara. Här ser du till exempel en visp, gjord av kvistar.

 

 

Rot

Rötter har använts till att fläta korgar. Här ser du en korg gjord av björkrötter. Till rotslöjd togs rötterna från myrar eftersom rötterna oftast kunde växa sig längre och rakare på myrarna. Barken på rötterna skrapades bort och rötterna lades sedan för att torka tills de skulle användas. När det var dags att använda rötterna lades de i blöt tills de blev lätta att böja.

 

 

 

 

Back to Top