Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Artikelbank arkeologi

Radio-inslag och podd-sändningar:

En radiointervju från Sveriges Radio P4 Västerbotten med Olof Östlund som intervjuas om vad som sparas och vad som slängs vid arkeologiska undersökningar.

En podd-inspelning från maj 2018, som gjordes i samarbete mellan Norrbottens museum och Skellefteå museum (i Piteå museums lokaler).

Kulturarvspodden

 • Östlund, Olof (2017): Aareavaara and the Pioneer Period in Northern Sweden, in Blankholm, Hans Peter (red.) (2017). The early economy and settlement in Northern Europe: pioneering, resource use, coping with change

Länk till förlagets hemsida för köp av boken

Länk till internetbokhandel

Länk till Libris
(med hänvisningar till svenska bibliotek där boken går att låna).

 • Möller, Per; Östlund, Olof; Barnekow, Lena; Sandgren, Per; Palmbo, Frida and Willerslev, Eske. (2012). Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.  The Holocene.

  Länk till artikeln 

Du kan också få tag på artikeln genom att kontakta Olof Östlund på Skellefteå museum.
Länk till artikeln.

 • Östlund, Olof (2005). Stenåldersboplatsen i Kangos – nästan 10.000 år i glömska: den tidigaste kolonisationen i Norrbotten. Norrbotten 2005, 141-149. Luleå.
  Länk till Norrbottens museum 

 

 • Östlund, Olof (2001): Gravarna på Risberget – en ”ny” sorts stensättningar. Västerbotten (Umeå. 1920). 2001:4, s. 29-31.
  Länk till Libris

 

Övriga rapporter

 • Östlund, Olof (2016): Pilotprojekt/arkeologisk metodutveckling Arkeologisökhundar 2016. Testverksamhet att med sökhund söka brända ben på fornlämningar av stenålderskaraktär; Raä Nederkalix 325:1, Raä Nederkalix 326:1, Raä Nederkalix 670:1 Raä Nederkalix 677:1, Raä Nederkalix 707 och Raä Nederkalix 730. Kalix kommun, Norrbottens län. Rapport 2016:13. Arkeologi, Norrbottens museum.
  Länk till Norrbottens museum

 

 • Palmbo, Frida och Östlund, Olof (2014). Arkeologi-hundar? Sökhundar i forskningens tjänst. Genomgång av forskningsläge och forskningshistoria inför metodutveckling av arkeologisökhundar för framtidens arkeologiska utredningar och undersökningar. Rapport 2014:18 Arkeologi, Norrbottens museum.
  Länk till Norrbottens museum

 

 • Östlund, Olof (2011). Aareavaara – Tidigmesolitiska kustboplatser nära inlandsisen. (Mellan is och hav projektet 2010). Arkeologisk undersökning av del av fornlämning Pajala Raä 1276 och Raä 1277, fastigheten Aareavaara 4:10, Pajala socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Luleå 2011. Rapport 2011:24, Arkeologi, Norrbottens museum.
  Länk till Norrbottens museum.

 

 • Östlund, Olof (2007). Mellan is och hav 2006. De första riktade fältsökningarna efter kustnära boplatser från äldre mesolitikum i Norrbotten. Luleå. Rapport Arkeologi.
  Länk till Norrbottens museum

 

 • Östlund, Olof (2004). Kangosboplatsen: Rapport. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats samt skärvstensförekomst Raä 22 samt Raä 98, Junosuando socken, Norrbottens län, Västerbotten. Luleå. Rapport Arkeologi.
  Länk till Norrbottens museum

 

 • Östlund, Olof. red (1997): Arkeologiskt forskningsprojekt Harrsjön. Bureå sn, Västerbotten. 1991-1995. Skellefteå museum. Skellefteå. (Författare: Eserstam M, Keränen, M, Lindqvist A-K, Sundqvist L, Östlund O).

Sedan några år tillbaka ska arkeologiska rapporter publiceras i Riksantikvareämbetets arkiv Samla. Följande länk visar de rapporter som Skellefteå museums sparat i Samla.

Länk till Samla

 

Back to Top