Det är inte bara äldre hus som är "K-märkta".

Vad vet du egentligen om din egen bostad?

K-märkt – en utställning om särskilt värdefulla hus

21 oktober 2017 till 2018

Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden. Vad säger en byggnad om staden och människorna och vad gör att en viss byggnad är värdefull nog att bevara? Vad betyder det att K-märka något? Finns det egentligen något som heter K-märkt? Välkommen in till utställningen K-märkt!

En planlagd stadsutveckling är viktig ur flera perspektiv. Inte minst för att skapa en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt – där stad och landsbygd lever i samklang med varandra. En stads identitet bygger till stor del på dess historia, hur människor levt samt vilka områden och byggnader som finns. För att inte stadens identitet eller historia ska förminskas eller försvinna då staden växer, är det viktigt att belysa och tillvarata det historiska perspektivet i en stadsutveckling. Tillsammans skapar dessa olika perspektiv och värden en sund stad där människor och djur trivs.

I utställningen presenterar 15 olika hus i Skellefteå med utmärkande karaktärsdrag som är typiska för sin tidsepok.

Foto: Skellefteå museum

 

Vill du veta mer om vad som byggs i Skellefteå idag? Håll dig uppdaterad via kommunens sajt Skellefteå växer

 

Tillbaka till toppen