Innerlig – porträtt av Maja Åström

28 januari 2018 till januari 2019

Välkommen in i fotograf Maja Åströms ateljé som var belägen på Skärvägen i Bureå från 1920-talet fram till förra seklets mitt!

Vid en tid då en välputsad fasad och ett retuscherat yttre var ett rådande ideal bland landets porträttfotografer lyckades Maja Åström (1889–1946) vidhålla en sällsam innerlighet i sina porträtt. Med en känsla för komposition och blickens betydelse har hon med sin kamera fångat människor från olika samhällsklasser och åldrar, bilder genomsyrade av intimitet och uppriktighet.

Större delen av Maja Åströms bildsamling, ca 12 000 glasplåtar, finns idag i Skellefteå museums bildarkiv.

Maja Åström var även verksam som dokumentärfotograf men genom denna utställning har vi valt att låta porträttören Maja Åström komma i ljuset.

Utställningen visas på Skellefteå museum 28 januari 2018 till januari 2019.

Varmt välkommen!

Tillbaka till toppen