Anläggning av kommunala avloppsledningar. Bilden är från Hedensbyn 1964. Fotograf Evert Persson.

Det analoga seklet

27 juni till 22 oktober 2017

I utställningen Det analoga seklet möter vi Skellefteå med omnejd under tidigt 1900-tal och några årtionden framåt. Vi får också ta del av fotografiska dokumentationer av Bolsjojteatern vid teatertorget i Moskva och av bågbron över Kalixälven vid Tärendö i Norrbotten. Bilderna är ett urval ur museets bildarkiv och tagna av fem amatörfotografer med lokal anknytning, Ragnar Insulander, överingenjör, Nils Degerstedt, blivande läkare, Evert Persson, arbetsledare, Nils Hasselberg, lantmätare och Ruben Stenlund, predikant.

Tillbaka till toppen