Föremål

Myranstol, designad av Arne Jacobsen, 1952. Foto: Krister Hägglund.

Kinesisk danssko, osäker datering, gåva 1921. Foto: Krister Hägglund.

Motorsåg, tillverkad i USA, årsmodell 1955. Foto: Krister Hägglund.

Tovad hatt tillverkad av Ringvor Gustavsson, inköpt 2006. Foto: Krister Hägglund.

Insamlingsbössa, Södra Vietnams Nationella Befrielsefront, 1970-tal. Foto: Krister Hägglund.

Actionfiguren Robin i originalförpackning, 1970-tal. Foto: Krister Hägglund.

Samisktillverkad sked i horn, tidsperiod okänd. Foto: Krister Hägglund.

Walther, tjänstepistol från Malå kommun, 1950-tal. Foto: Krister Hägglund.

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.
I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.

Textilier

Mönstret "Skellefteå" av designern Anna Victorsson. Foto: Krister Hägglund.

Museets textilsamling innehåller ca 15.000 föremål, främst kläder och hemtextil. Det äldsta plagget är en dopdräkt från 1700-talet. Ett av de senaste tilläggen är textilföremål formgivna av den internationellt kända designern Anna Victorsson, som är uppvuxen i Skellefteå.

Föremål för museet

Skellefteå museums samlingar består av föremål från olika tidsepoker och urvalskriterierna har varierat under årens lopp. Idag samlas material främst in i samband med museets egna dokumentationer och utställningar, men vi tar även emot gåvor från allmänheten.
En förutsättning att för att en sak ska vara intressant som museiföremål är att dess historia är känd. Föremålet måste ha en egen berättelse och en stark lokal anknytning. Det är viktigt att veta vem som använt det samt när, var och hur det använts och tillverkats.

Besök i magasinen

En mycket liten del av museets samlingar visas i utställningar, men företag, skolklasser och privatperson är varmt välkomna att boka visningar i magasinen.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot alla föremål begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har något du vill skänka till museet kontakta museets samlingsansvarig.

Läs mer!

Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)

Kontaktpersoner:

Kristina Friberg

Samlingsansvarig
0910-73 55 27
kristina.friberg@skellefteamuseum.se

  • Kulturarv Västerbotten

    Ett urval av bilder och föremål från Skellefteå, Lycksele och Västerbottens museer ligger sökbara i databasen Kulturarv Västerbotten.