Organisation

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar för dokumentation av teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Mål

 • Nordanåområdet som besöksmål för närboende och långväga – Utveckla områdets befintliga kulturarvsvärden i samarbete med Kultur- och fritidskontoret på Skellefteå kommun, Visit Skellefteå, Gold of Lapland, Skellefteå Convention Bureau med flera.
 • Arkivsamarbete – Vi ska utveckla det pedagogiska arbetet för spridning av lokalhistorisk kunskap till medborgare i alla åldrar. I Forskarrum Nordanå samarbetar Skellefteå museum, informationscentralen Hålla Hus (för byggnadsvård), Företagsarkivet i Wästerbotten och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
 • Museum Anna Nordlander, MAN ska vara samhällsdebattör i frågor som rör genus och jämställdhet, lokalt, nationellt och internationellt.

Vision

Skellefteå museum är ett framsynt museum och ska vara ett nav för kulturen i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. Skellefteå museum AB ska genom Museum Anna Nordlander vara en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

Ägare

Stiftelsen Skellefteå museum överförde 1997 verksamheten till det nybildade aktiebolaget Skellefteå museum AB. Skellefteå museum AB ägs idag till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Stiftelsen har efter 1997 inte längre någon egen verksamhet, men ansvarar för samlingarnas vård och bevarande.

Styrelse

Ordinarie ledamöter
Emilia Hallin (s), Kåge, ordförande
Gunilla Andersson (m), Skellefteå
Ludmila Larsson (s), Skellefteå
Bernt Nyhlén (s), Skellefteå, vice ordförande
Bo Renström, Fornminnesföreningen, Skellefteå
Rosalie Keller (kd), Kåge

Ersättare
Ann-Christin Falkman (c), Bureå
Rune Nyström (s), Skellefteå
Ove Forsman (s), Skellefteå
Veronica Lindholm (s), Kusmark
Sören Andersson (m), Skellefteå
Ema Forsman, Fornminnesföreningen, Bureå

 

 • Kontakta Skellefteå museum

  Skellefteå museum
  Box 146, 931 22 Skellefteå
  Tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)
  E-post: post@skellefteamuseum.se
  Organisationsnummer: 556139-0344

  Besök oss:
  Ernst Westerlunds Allé
  Nordanå
  Skellefteå