Nordanå

Nordanå reste sig ur askan

Ett besök i en stad är inte komplett utan att få en uppfattning om dess historia. Men ärligt talat är många av oss dåliga på vår egen stads historia. Så varför inte göra någonting åt det? På Skellefteå museum kan du ta del av många fascinerande historier om hur staden kommit till.

Natten mellan 5 och 6 mars 1915 har några sågverksarbetare precis avslutat sitt arbete och ska bege sig hemåt i den 30 minusgrader kalla natten. De riktar sina blickar mot Nyborgsgärden, som Nordanåområdet kallades då, och ser hur läroverket som är under uppbyggnad står i full brand. De tar sig över den nybyggda parkbron till korsningen Köpmangatan/Strandgatan där postkontoret ligger. Här finns en telefon installerad och de lyckas larma brandkåren. Det tar fem timmar att släcka lågorna. Eftersläckningen tar ytterligare fem timmar. Inga försök görs för att rädda innanmätet som är helt gjort i trä.

Landets största tillväxt

Men muren är intakt och ett knappt år senare, i februari 1916, står huset som är en jätteinsats av Skellefteå stad ändå klart. Skellefteås samskola, där pojkar och flickor undervisas och bedöms likvärdigt, kan flytta in. De kommande decennierna skulle antalet elever öka kraftigt. År 1936, när skolan omvandlats till samrealskola, ungefär motsvarande högstadium, var den landets största med närmare 400 elever. Snart skulle en rejäl utbyggnad bli nödvändig. Faktum är att norra Västerbotten under 1930-talet hade den högsta befolkningstillväxten i landet tack vare Boliden som förvandlat trakten till Sveriges Klondyke. Men det saknades ett högre allmänt läroverk, motsvarande gymnasium, i Skellefteå. Det närmaste låg i Umeå.
– Därför gjordes stora ansträngningar för att få hit ett. Man skrev till skolöverstyrelsen och argumenterade för att Skellefteå med sin höga tillväxt, föredömliga buss- och tågkommunikationer och stora inflytt av högutbildade människor borde ha ett högre allmänt läroverk. För att inte tala om hur mycket Boliden bidrog till statskassan. Men i riksdagens budget förordades Sigtuna i stället. Fast man gav inte upp och 1937 fick de sin vilja igenom, säger Siw Andersson, utställningsansvarig på Skellefteå museum.

Byggdes ut

I samband med det byggdes en ny flygel, en aula – nuvarande Nordanåteatern – och en gymnastikbyggnad. Allt stod klart 1940 och byggnaden fortsatte att användas för skolverksamhet
ända till 1976 då den återigen blivit för liten. Några få elever fanns kvar på Nordanå fram till 1986 då de sista klasserna flyttades till närliggande skolor i Skellefteå.

Texten är skriven för Skellefteå kommun av Henson.