Kågegården

Varför heter huset Kågegården?

Den 17 juli 1928 undertecknade säljaren Per Lundmark, Kåge, och köparen Ernst Westerlund, Västerbottens norra Fornminnesförening (senare Skellefteå museum) köpekontraktet på en mangårdsbyggnad. Summan var 800 kronor. Huset låg på en tomt som kallades ”Granden”, där vi idag hittar Kågströms repslageri i Kåge, och tillhörde hemmanet Storkåge: 4. Innan gården flyttades skulle ”körranområdet”, nuvarande Nordanå, planeras och arkitekt Kjell Wretling, Umeå, fick i uppdrag att skissa på ett framtida byggnadsbestånd på området.

1930 flyttades huset från Kåge till slänten på Nordanå, ungefär där bagarstugan står idag, och fick då namnet Kågegården. Inför den stora jubileumsutställningen 1945 flyttades huset till sin nuvarande plats.

Kågegården har genomgått många ändringar, från bostadshus till utställningshall och museum. Äntligen är renovering av Kågegården avslutad! Välkommen till 1867, då familjen Lundmark bodde i gården. Ta del av såpade golv, salen och det öppna köket. Sommarens öppettider finner du här.

 

Kontaktpersoner:

Kristina Friberg

Samlingsansvarig
0910-73 55 27
kristina.friberg@skellefteamuseum.se