Kyrkomiljöer

Interiör Burträsk kyrka. Foto: Pernilla Lindström.

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Sedan slutet av vikingatiden har stora delar av Europas kulturutveckling dominerats av kyrkan. Därför återspeglar kyrkobyggnaden på många sätt samhället, dess ordning och värderingar. I Västerbottens län finns kyrkor bevarade från så långt tillbaka som sex sekler.

Skydd av kyrkomiljöer

Kyrkor som är uppförda före 1940 är kyrkliga kulturminnen, enligt lagen om Kulturminnen, och får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet har dessutom speciellt valt ut ett antal kyrkor som är nyare, det vill säga uppförda efter 1940.

Kyrkomiljöer i Skellefteå kommun
Skellefteå landsförsamlings kyrka Skellefteå stadskyrka, St Olof St Örjans kyrka, Skelleftehamn Bureå kyrka Byske kyrka Fällfors kyrka Kåge kyrka Kågedalens kyrka Bjuröklubbs kapell Lövångers kyrka Burträsks kyrka Bygdsiljums kyrka Jörns gamla kyrka, Österjörn

Kyrkomiljöer i Norsjö kommun
Norsjö kyrka

Kyrkomiljöer i Malå kommun
Malå kyrka

Kontaktpersoner:

Pernilla Lindström

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie, Hålla Hus
0910-73 55 14
pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se

  • Hålla hus

    Information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i Västerbotten. Det finns också nyttiga länkar till andra sidor om byggnadsvård. Hålla hus