Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kronboden och Fattigbodens historia

Vid Landskyrkan står en kronbod och en fattigbod, och härstammar båda från platsen.

Kronboden byggdes 1674 och låg ursprungligen på västra sidan av landsvägen. I boden förvarades skatt och tionde i form av bland annat spannmål, kött och fisk. Från boden fick kronans tjänsteman sin lön in natura. När samhället senare gick över till att istället använda pengar förlorade boden sin funktion.

Fattigboden är en av ett par fattigbodar eller sockenmagasin som låg intill kyrkan. I bodarna förvarades spannmål och andra livsmedel som bönderna var skyldiga att leverera dit. Maten fördelades sedan en gång i månaden till socknens fattiga och sjuka. 1857 såldes den ena boden bort och den andra flyttades till där den står idag.

Back to Top