Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

GDPR

Så här behandlar Skellefteå museum dina uppgifter.

I Skellefteå museums verksamhet samlar vi ibland in personuppgifter. Sedan tidigare finns personuppgifter i Skellefteå museums databaser om personer som till exempel deltagit i en dokumentation, blivit fotograferade av museet eller uppgifter i om  museets samlingar.  Personuppgifter kan också finnas i vårt diariesystem och personal- och ekonomisystem.

Personuppgifterna delas med våra personuppgiftsbiträden, underleverantörer till de dataprogram vi använder. Personuppgifter sparas för att vara tillgängliga för museets nuvarande och framtida verksamhet. De sparas också för att vara tillgängliga för allmänheten och framtida forskning.

I maj 2018 har ny lagstiftning införts för att skydda personuppgifter.

Om du inte samtycker med hur Skellefteå museum behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till oss, vårt dataskyddsombud på Skellefteå kommun eller lämna ett klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats:

Datainspektionens webbplats

Back to Top