Yrkesfiske i Svenska Österbotten på 2000-talet

12 okt 2014 – 29 jan 2015

Dokumentära fotografier av Hans Hästbacka, biolog, författare och fotograf från Närpes i Österbotten. Välkommen till en utställning som ger dig chans att reflektera över den hotade fiskenäringen i Bottniska viken.

I Västerbotten finns det 24 fiskare med licens för saltvattensfiske. Tio av dessa verkar i Skellefteå kommun. Medelåldern är hög och återväxten mycket låg. Detta innebär en negativ trend för brukandet och bevarandet av kustens kulturarv. Med denna utställning vill Skellefteå museum utmana allmänheten att reflektera över den utveckling som sker vad gäller fiskerinäringen i vårt län.

Vilket värde har en fisk idag och vilken fisk vill du äta i framtiden?

Utställningen kommer från Kvarkens båtmuseum i Malax, Österbotten.

Passa på att se någon av våra utställningar:

Forntiden

Möt inlandsisen, isavsmältningen, landhöjningen, världens äldsta älgskelett och det forntida skafferiet. Allt på ett och samma ställe!

Läs mer

Tillbaka till toppen