Kulturarvsdagen

Söndag 13 september 2015

Välkommen till årets upplaga av Kulturarvsdagen, i år med tema Industri. Under dagen bjuds vi på ett stort antal programpunkter som rör människors verk och värv, industri och hantverk.

Programpunkter

 

forskarrum

Öppet hus på Forskarrum Nordanå

Öppet kl. 10-16
Skellefteå museums arkivarie Jörgen Andersson håller Forskarrum Nordanå öppet. Här finns arkiv, fotografier och bibliotek med lokalhistorisk inriktning – en rik kunskapskälla för alla som är intresserade av att lära sig mer om Västerbotten och Skelleftebygden. Under dagen kommer industri-, hantverks- och teknikhistoriskt material att lyftas fram och göras lättillgängligt, och dessutom kommer en film som visar hur en vadmalsstamp fungerar att visas upp.

Landskap: Västerbotten
Ort: Skellefteå
Adress: Ernst Westerlunds allé
Vägbeskrivning: Forskarrum Nordanå ligger i Skellefteå museums byggnad vid Ernst Westerlunds allé i centrala Skellefteå, museet ligger fem minuters promenad från Torget och busstationen. Väl inne i museets entré följer du skyltning mot Forskarrum.
Tillgänglighet: Relativt god, ramp finns vid huvudentrén där det även finns handikapptoalett med skötbord. Parkeringsplatser finns invid allén, och handikapparkeringen ligger till höger om museibyggnaden.

 

vadmal

Ett hus som stampar tyg!

Drop in kl 13-15

Kom och fira Lilla Kulturarvsdagen med oss på Nordanå och upplev ett spännande och lite märkligt hus! Familjeaktivitet med ull, vadmal och lite historia. Alla välkomna!

Landskap: Västerbotten
Ort: Skellefteå
Adress: Ernst Westerlunds allé
Vägbeskrivning: Aktiviteten sker vid vadmalsstampen nere vid älven, i Skellefteå museums byggnader för vadmalstillverkning på friluftsmuseet Nordanå som ligger fem minuters promenad från Torget och busstationen. På Nordanåområdet finns kartor uppsatta som visar vägen till vadmalsstampen, som ligger nära strandpromenaden längs älven. Kartan finns även som pdf, där stampen har nr 21: http://skellefteamuseum.se/wp-content/uploads/2011/10/Nordan%C3%A5_karta_2011.pdf
Tillgänglighet: Vadmalsstampen nås via en ramp men dörren har en ganska hög tröskel. I museets huvudbyggnad finns handikapptoalett med skötbord. Parkeringsplatser finns invid Ernst Westerlunds allé, och handikapparkeringen ligger till höger om museibyggnaden. Från parkeringarna nås byggnaderna via gångstigar.

 

alderholmen

Rundvandring på Alderholmens varv

Start kl 10, 11 och 12
På Alderholmens skeppsvarv i Ytterursvik byggdes under 1850-70-talen flera stora träsegelfartyg, främst för firman Markstedts & söner. Varvet var som aktivast precis innan järn- och stålfartyg och ångbåtar konkurrerade ut de stolta fregatterna, barkarna och briggarna i trä. Efter att skeppsbyggandet upphört användes platsen som pråmvarv åt skogsindustrin, för att sedan falla i glömska. I dag är Alderholmen en av få varvsplatser som inte bebyggts eller kraftigt förändrats, utan har lämnats i stort sett orörd. Byggnadsantikvarie Adam Justin Moll visar upp var varvet låg och hjälper oss att förstå platsen.

Landskap: Västerbotten
Ort: Ursviken
Adress: Korsningen Alderholmsvägen/Vindens gränd
Vägbeskrivning: Med bil från Skellefteå följer du väg 372 mot Skelleftehamn. I Ursviken svänger du höger mot Öhn vid korsningen intill det röda trähöghuset. Följ vägen genom tunneln och sväng vänster i T-korsningen in på Alderholmsvägen. Fortsätt köra på den tills grönskan öppnar upp sig mot älven. Sväng in på parkeringen till höger. Med bil söderifrån på E4:an svänger du strax norr om Bureå av mot Skelleftehamn och följer vägen tills du kört över den stora Sundgrundsbron. Sväng sedan av på första vägen till vänster, mot Öhn. Åk en kort sträcka och sväng in på första infarten till vänster in på parkeringen. Bussarna ut går inte på söndagar men det går att cykla ut till Alderholmen. Från centrum är det 14 km, för lämpliga cykelvägar se http://www5.skelleftea.se/solenwebportal/default.aspx?karta=Infrastruktur+och+parker&X=783331,29&Y=7194075,46&Z=8000&vw=G%C3%A5ng-+och+cykelv%C3%A4gar.
Tillgänglighet: Visningen kommer ske utomhus i skogig terräng men vid behov kan den hållas på stigar och gångvägar i området. Toalett saknas. Kläder efter väder, och gärna skor som tål lite grövre terräng.

 

repslageri

Visning av repslageriet i Kåge

Öppet kl 11-14
När du passerat Kåge på E4:an kanske du har lagt märke till ett mycket långt och smalt trähus. Byggnaden, som kom på plats 1928, är den enda repslagarbana som bevarats norr om Gävle, och är helt intakt med utrustning och allt sedan verksamheten upphörde på 1950-talet. Repslageriet etablerades 1874 och tillverkade rep till traktens bönder och fiskare men också tågvirke till 1800-talets segelfartyg och till senare tiders timmerbogsering. Det är så välbevarat att det fortfarande är fullt möjligt att slå rep i byggnaden med samma hantverksmässiga metoder som förr – något som utnyttjades så sent som 1989 då en rekonstruerad 1700-talsgaleas behövde tågvirke. Antikvarie Annika Sander som var med när galeasen Jacobstads Wapen fick 5 kilometer rep från Kåge visar upp byggnaden och berättar om hantverket.

Landskap: Västerbotten
Ort: Kåge
Adress: Strandvägen 29, 934 32 Kåge
Vägbeskrivning: Kåge ligger omkring 14 km norr om Skellefteå. Med bil svänger du av vid norra infarten mot Kåge/Ersmark från E4:an och tar första vägen till vänster varifrån det är skyltat mot repslageri. Parkera på den stora parkeringsplatsen. Med kollektivtrafiken tar du buss nr 210 mot Renholmen kl. 13.00 från Skellefteå busstation. Kliv av vid Columbusvägen och gå ungefär 700 meter österut längs Strandvägen tills du når repslageriet.
Tillgänglighet: Repslageriet är beläget på marknivå utan trappor och byggnaden saknar golv men trösklar förekommer. Toalett finns inte vid byggnaden.

 

drangsmark

Visning av Drängsmarks vatten- och ångsåg

Öppet kl 12-15
I Drängsmark finns något så speciellt som Nordens enda fungerande vatten- och ångsåg. Byggnaden uppfördes 1896 och var då en ramsåg som fick sin kraft från en turbin driven av Kvarnforsens strida ström. Men vattendriften hade begränsningen att det inte gick att såga vintertid, så 1924 installerades en flyttbar ångmaskin som gjorde det möjligt att använda sågen året om. En tid efter att verksamheten upphört vid mitten av 1960-talet var byborna förutseende nog att restaurera byggnaden, vilket gjorde att vi i dag har möjlighet att besöka och uppleva detta fantastiskt fint bevarade industriminne. Drängsmarks byaförening visar upp och kör sågen.

Landskap: Västerbotten
Ort: Drängsmark
Adress: Norra Drängsmark 128, 934 96 Kåge
Vägbeskrivning: Drängsmark ligger två och en halv mil norr om Skellefteå och själva sågen ligger ungefär 2 km från byn. Det går inga bussar dit under tiden som sågen är öppen. Med bil från Skellefteå följer du E4:an norrut och svänger av västerut mot Drängsmark i höjd med Ostvik. Följ vägen tills det är skyltat mot Vatten- och ångsåg till höger och fortsätt in på den vägen tills du når hembygdsområdet där det finns parkering nära vägen.
Tillgänglighet: Tämligen svår. Byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad och är svåråtkomlig för människor med viss nedsatt rörelseförmåga.

 

ytterstfors

Utställning om Ytterstfors – samhället som försvann

Öppet kl 14-16
I Byskes församlingshem Broselsgården visar Birgitte Grönlund upp sin utställning om Ytterstfors – en gång ett livligt samhälle och egen församling med en vattensåg som sedan elektrifierades, en pappersmassefabrik och faktiskt också ett glasbruk. Industriepoken i Ytterstfors varade från slutet av 1700-talet fram till 1959 och verksamheterna med såg, massafabrik och glasbruk drevs under olika perioder med varierande framgång. Kyrkan och de flesta av samhällets byggnader är nu borta men än finns spår i form av bland annat en övergiven kyrkogård med ovanliga namn på gravstenarna. Utställningen berättar om byggnaderna, människorna och bruket i Ytterstfors, och om samhälles uppgång och fall.

Landskap: Västerbotten
Ort: Byske
Adress: Ringvägen 6, 930 47 Byske
Vägbeskrivning: Byske ligger tre mil norr om Skellefteå. Med bil följer du E4:an norrut och tag avfarten bot Byske/Lundbäck. Följ vägen över älven och sväng in på Ringvägen som är första gatan till höger. Åk 200 meter. Församlingshemmet ligger på höger sida. Besöksparkering finns till vänster om byggnaden. Det går flera bussar från Skellefteå till Byske under dagen och både Länstrafiken Västerbotten och Länstrafiken Norrbotten kör sträckan. Resan tar drygt en halvtimme och från Byske busstation är det ungefär 350 meter att gå till församlingshemmet, som ligger vid älven öster om vägbroarna.
Tillgänglighet: Församlingshemmets tillgänglighet är relativt god. Utställning är på markplan som nås via en ramp och handikapparkering finns nära huvudingången.

Passa på att se någon av våra utställningar:

Forntiden

Möt inlandsisen, isavsmältningen, landhöjningen, världens äldsta älgskelett och det forntida skafferiet. Allt på ett och samma ställe!

Läs mer

Tillbaka till toppen