Alla tiders Malå

allatiders-mala

Kontaktperson i kommunen:
Kristina Sandström
Malå bibliotek
095 09 53-140 40
kristina.sandström@mala.se

Kontaktperson på Skellefteå museum:
Lage Johansson
0910-73 55 19
lage.johansson@skellefteamuseum.se

I arbetsgruppen för Alla Tiders Malå ingår representanter för:

  • Malå bibliotek
  • Skellefteå museum
  • ABF
  • Malå samisk förvaltningskommun
  • Malådalens hembygdsförening
  • Vuxenskolan