Arkeologisk sökning i samband med batterifabriken gav resultat!

20 juni 2018

Under försommaren utför Skellefteå museum en arkeologiska utredning på uppdrag av Skellefteå Kraft AB. Utredningen innebär att arkeologiska sökningar efter fornlämningar  görs runt flera olika tänkbara alternativ för kraftledningsdragningar till kommande Northvoltfabriken.

Redan efter en veckas sökningar upptäckte arkeologerna en fångstgrop som inte varit känd sedan tidigare. De återfann även en stenåldersboplats inom Skellefteå museums utredningsområde som sedan tidigare varit känd och registrerad. På den boplatsen hittade de skärvsten (spruckna stenar som spräckts av värmen i härdar eller kokgropar) och bearbetad kvarts från redskapstillverkning.

 

Har du frågor eller tips om kulturlämningar, välkommen att ringa projektledare, Lage Johansson på telefonnummer 073-827 21 32.