Skellefteå Museum AB söker arkeologer inför fältsäsong 2018

16 april 2018

Beskrivning av jobbet

Arkeologer inför fältsäsong 2018. Arbetsplats: Skellefteå museum.

Om arbetsplatsen

Kulturmiljöavdelningen vid Skellefteå museum arbetar med uppdrag, rådgivning och publik verksamhet inom bebyggelse, industrihistoria och arkeologi.

Arbetsuppgifter

Skellefteå Museum AB söker arkeologer inför fältsäsongen maj-oktober 2018. Dina arbetsuppgifter blir att leda eller delta i fältarkeologiska uppdrag i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner i Västerbottens län. Arbeten som kan bli aktuella är utredningar och undersökningar.

Din bakgrund

För tjänst som projektledare/fältarbetsledare krävs examen med minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i arkeologi (120 respektive 60 poäng enligt gamla systemet). Erfarenhet av fältarbete, rapportskrivning, samt projektledning av arkeologiska undersökningar/utredningar i Norrlandsmiljö är ett krav. Erfarenhet av arbete i GIS-miljö, Intrasis och FältGIS är meriterande. Körkort, klass B, är ett krav.

För tjänst som övrig fältpersonal (utan projektledaransvar) krävs examen med minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng i arkeologi (120 respektive 60 poäng enligt gamla systemet). Erfarenhet av fältarbete vid arkeologiska undersökningar/utredningar i Norrlandsmiljö är ett krav. Erfarenhet av rapportskrivning, projektledning samt av arbete i GIS-miljö, Intrasis och FältGIS är meriterande. Körkort, klass B, är ett krav.

Anställningsfakta

Säsongsanställning tidigast från mitten av maj 2018, heltid, 1-4 månader med möjlighet till förlängning, under förutsättning att förväntade uppdrag kommer till stånd. Lön enligt överenskommelse.

Vill du veta mer? Kontakta Olof Östlund, arkeolog och projektledare. Telefon: 0910-73 55 17

Fackliga företrädare: Pernilla Lindström, DIK. Telefon: 0910-73 55 14

 

Körkort

B

Arbetslivserfarenhet

 

Projektledare: Erfarenhet av fältarbete, rapportskrivning, samt projektledning av arkeologiska undersökningar/utredningar i Norrlandsmiljö är ett krav. Erfarenhet av arbete i GIS-miljö, Intrasis och FältGIS är meriterande. Körkort, klass B erfordras.

Övrig fältpersonal: Erfarenhet av fältarbete vid arkeologiska undersökningar/utredningar i Norrlandsmiljö är ett krav. Erfarenhet av rapportskrivning, projektledning samt av arbete i GIS-miljö, Intrasis och FältGIS är meriterande. Körkort, klass B erfordras.

Om lön

Individuell lön

Om anställningsvillkor

Heltid 1-4 månader under kalendermånaderna maj till oktober 2018

 

Kontaktpersoner

Olof Östlund  – Telefonnummer: 0910-73 55 17, olof.ostlund@skellefteamuseum.se

 

Ansök via mejl: post@skellefteamuseum.se

Ange referens:  Arkeolog Skellefteå museum

Sista ansökningsdag : 2018-05-14