Vetenskapligt viktigt – älgskelett med 9600 år på nacken

12 februari 2018

Det finns ett älgskelett i Skellefteå museums gamla forntidsutställning, resterna av en älg som gick genom havsisen för ca 9600 år sedan och som påträffades vid grävning för en vattenledning 2,4 m under markytan i Skellefteå år 1944.

Skelettet har ett vetenskapligt värde för provtagning. Älgen kommer mest troligt inte att finnas med i nästa basutställning på Skellefteå museum, men Kristina Friberg och Olof Östlund, Skellefteå museum, insåg att älgskelettet fortfarande har ett stort vetenskapligt värde. Med de senaste årens utveckling i DNA-analys finns kanske möjligheten att se det genetiska ursprunget på den dåtida älgstammen.

Älgens käkar har därför plockats loss av Skellefteå museums personal för att prover ska kunna tas för analyserna. Älgkäkarna kommer att köras till Umeå universitet på torsdag 15 februari, för provtagning hos Miljöarkeologiska Laboratoriet, och skickas sedan för analys på Naturhistoriska riksmuseet.