Lokalhistoriskt ungdomsstipendium

2 oktober 2017

Stipendiet är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria. Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommun.

Stipendiet vänder sig till personer under 25 år och kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå. Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum men även material från andra institutioner, privata arkiv, bya- förenings- och företagsarkiv, egna intervjuer, brev och dagböcker m.m. kan användas.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt, en förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden. Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det vara godkänt av betygsättande lärare.

Stipendiesumman uppgår till 5000 kronor och utdelas årligen, summan kan fördelas på en eller flera sökande.

Gestaltningen bedöms av en särskild kommitté bestående av en representant från Lokalhistoriskt institut (Lokis), Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, samt en lärare. Utdelning av stipendiet anpassas efter stipendiaten-stipendiaterna.t.ex. i samband med skolavslutningen eller examen.

Ansökan

Skicka ett brev med posten eller maila oss det arbete du vill presentera.

I brevet skall framgå:

Vem som söker stipendiet (t. ex. en person eller en klass).
Födelsedatum på enskild person/årskurs om det t. ex är en klass.
Äldsta medlemmen i gruppen om det är en grupp.
Kort beskrivning av dig/er och ditt/ert arbete och varför du/ni tycker att du/ni skall få stipendiet.
1 ex av arbetet i en form som kan bevaras för framtiden.

Kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan:
Namn (namnet på den som representerar ansökan skall klart framgå)
Telefon
Postadress
Mailadress (om du/ni föredrar att vi kontaktar dig via mail)

Maila din ansökan till: post@skellefteamusum.se

Eller skicka den via brev till:
Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
Märk brevet ”Lokalhistoriskt stipendium”

Vid frågor, kontakta Jörgen Andersson tel. 0910-73 55 23.